دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی پروتکل مسیرگزینی TEEN – اسپرینگر ۲۰۱۸

17,000 تومان

این مقاله به کارگیری پروتکل مسیریابی TEEN در شبکه CWSN از طریق اتصال فرآیند شناسایی کانال بیکار در هر دور را نشان می دهد. به دلیل محدود بودن HT و ST، پروتکل TEEN ارسال داده ضروری را به دفعات کاهش می دهد. در مقایسه با پروتکل LEACH، پروتکل TEEN راندمان انرژی را بهبود می دهد و زمان مرگ نود را برای افزایش طول عمر شبکه به تاخیر می اندازد. این مقاله با در نظر گرفتن پایداری طیف و مسیریابی شبکه، الگوریتم بهینه سازی (A-TEEN) پروتکل مسیریابی TEEN در شبکه CWSN را ارائه می کند. پروتکل A-TEEN روش انتخاب CH مربوط به پروتکل TEEN را بهینه می کند و لینک های مسیریابی را پایدارتر و قابل اطمینان تر می کند. پروتکل A-TEEN در مقایسه با پروتکل TEEN سبب بهبود راندمان انرژی و افزایش طول عمر شبکه می شود.