دانلود ترجمه مقاله هزینه های پای دیابتی در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و بریتانیا – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله هزینه های پای دیابتی در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و بریتانیا – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله هزینه های پای دیابتی در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و بریتانیا – الزویر ۲۰۱۸:هزینه مستقیم گانگرن از 3352 دلار در سال 2003 تا 8818 دلار در آلمان متغیر بود، در حالی که در سال 2003، میزان این هزینه ها در اسپانیا دو برابر آلمان بود. هزینه کلی زخم های غیرعفونی در سال 2002 برابر با 6147 دلار بود، که این میزان در سالا 2005 به 14441 دلار افزایش پیدا کرده بود. هزینه مرتبط با زخم های عفونی از 2637 دلار به 2957 دلار افزایش پیدا کرده بود. کشورهای مختلف تغییراتی را در اجزای مورد استفاده برای محاسبه هزینه پای دیابتی نشان می دهند. نتیجه گیری: 5 کشور اروپایی، هزینه های سنگینی را برای پای دیابتی و عوارض ناشی از آن تحمل می کنند. نیازهای مرتبط با شناسایی استراتژی های کاهنده هزینه در این رابطه برآورده نشده است، به طوری که هزینه های پای دیابتی بسیار بیشتر بیماری های قلبی حاد می باشد.

عنوان فارسی مقاله:
هزینه های پای دیابتی در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و بریتانیا: بررسی سیستماتیک
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

 الزویر

Journal: Annales d’Endocrinologie – Volume 79, Issue 2, April 2018, Pages 67-74

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Amputation; Cost; Coût; Diabetic foot; Foot ulcer; Gangrene; Gangrene: Amputation; Health economics; L’économie de la santé; Pied diabétique; Ulcère du pied
تعداد صفحات ترجمه شده: 16 صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Huidi Tchero, Pauline Kangambega, Lucien Lin, Martin Mukisi-Mukaza, Solenne Brunet-Houdard, Christine Briatte, Gerald Reparate Retali, Emmanuel Rusch,
موضوع: ,، دیابت و متابولیسم
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 8 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله پای دیابتی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2. روش کار

2-1 منابع داده ها و کلیدواژه های جستجو

2-2 انتخاب مطالعه

2-3 استخراج داده ها

4-2 هزینه پای دیابتی

3. نتایج

شکل 1. نمودار جریان PRISMA در رابطه با فرایند انتخاب مطالعه

1-3 هزینه قطع عضو

2-3 هزینه گانگرن

3-3 هزینه های زخم

جدول 1. اجزای مطالعات وارد شده در هزینه پای دیابتی

جدول 2. هزینه قطع عضو بیماران با پای دیابتی

جدول 3. هزینه مستقیم گانگرن پای دیابتی. هزینه غیرمستقیم و هزینه کلی در هیچ مطالعه ای گزارش نشده است

جدول 4. هزینه زخم در پای دیابتی. هزینه غیرمستقیم و مستقیم برای زخم با عفونت در دسترس نبود

شکل 2. مقایسه هزینه عوارض در پای دیابتی

4. بحث

1-4 محدودیت ها و جهت گیری های آتی


ترجمه چکیده

هدف: هزینه تخمین زده شده برای پای دیابتی برای کشورهای توسعه یافته بر اساس داده های مرتبط با هزینه ها در سال های مختلف در دسترس می باشد. هدف این مطالعه فراهم کردن مقایسه ای بین هزینه پای دیابتی در 5 کشور اروپایی (فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و بریتانیا) و ویژگی های آن با توجه به شرایط متفاوت می-باشد. روش: پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Central and Embase در فوریه 2017 به منظور یافتن مطالعات چاپ شده به زبان انگلیسی مورد جستجو قرار گرفت. کتاب شناسی (بیبلیوگرافی ) مقلات مرتبط به صورت دستی نیز مورد جستجو و بررسی قرار گرفت.
بررسی ها و مقالات تحقیقاتی مرتبط با هزینه پای دیابتی که از پنج کشور اروپایی اشاره شده به چاپ رسیده بودند در این بررسی وارد شدند. به منظور مقایسه، هزینه های گزارش شده به نرخ دلار 2016 تبدیل شدند. تمامی هزینه های ارائه شده به صورت میانگین هزینه برای هر بیمار در یک سال به ازای ارزش دلار در سال 2016 می باشد. نتایج: 9 مطالعه در این بررسی وارد شدند. هزینه کلی قطع عضو در محدوده 15046 دلار در سال 2001 تا 38621 دلار در سال 2005 متغیر بود.
هزینه مستقیم قطع عضو از 13842 دلار در سال 2001 تا 83728 دلار در بین سال های 2009-2005 متغیر بود. هزینه های غیرمستقیم قطع عضو، یکنواخت تر بوده و بین 1043 تا 1442 دلار بود. هزینه مستقیم گانگرن از 3352 دلار در سال 2003 تا 8818 دلار در آلمان متغیر بود، در حالی که در سال 2003، میزان این هزینه ها در اسپانیا دو برابر آلمان بود.
هزینه کلی زخم های غیرعفونی در سال 2002 برابر با 6147 دلار بود، که این میزان در سالا 2005 به 14441 دلار افزایش پیدا کرده بود. هزینه مرتبط با زخم های عفونی از 2637 دلار به 2957 دلار افزایش پیدا کرده بود. کشورهای مختلف تغییراتی را در اجزای مورد استفاده برای محاسبه هزینه پای دیابتی نشان می دهند.

نتیجه گیری: 5 کشور اروپایی، هزینه های سنگینی را برای پای دیابتی و عوارض ناشی از آن تحمل می کنند. نیازهای مرتبط با شناسایی استراتژی های کاهنده هزینه در این رابطه برآورده نشده است، به طوری که هزینه های پای دیابتی بسیار بیشتر بیماری های قلبی حاد می باشد.


Abstract

AIM:

Cost estimates for diabetic foot are available for developed countries based on cost data for different years. This study aimed to provide a comparison of the cost of diabetic foot in E5 (France, Spain, Italy, Germany, and the United Kingdom) and its characteristics across different conditions.

METHODS:

PubMed, Central and Embase databases were searched in February 2017 for English language publications. Bibliographies of relevant papers were also searched manually. Reviews and research papers from E5 regions reporting on cost of diabetic foot were included. Reported cost was converted to equivalent 2016 $ for comparison purposes. All the costs presented are mean cost per patient per year in 2016 $.

RESULTS:

Nine studies were included in the analysis. The total cost of amputation ranged from $ 15,046 in 2001 to $ 38,621 in 2005. The direct cost of amputation ranged from $ 13,842 in 2001 to $ 83,728 during 2005-2009. Indirect cost of amputation was more uniform, ranging from between $ 1,043 to $ 1,442. The direct cost of gangrene ranged from $ 3,352 in 2003 to $ 8,818 in Germany. Although, for the same year, 2003, the cost for Spain was almost double that for Germany. The total cost of an uninfected ulcer was $ 6,174 in 2002, but increased to $ 14,441 in 2005; for an infected ulcer the cost increased from $ 2,637 to $ 2,957. The different countries showed variations in the components used to calculate the cost of diabetic foot.

CONCLUSIONS:

The E5 incurs a heavy cost from diabetic foot and its complications. There is an unmet need for the identification of cost-cutting strategies, as diabetic foot costs more than major cardiac diseases.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله پای دیابتی 

  1. مقدمه

در سال 2010، رقم سرسام­آور 55 میلیون نفر از جمعیت بالغین اروپا به دیابت ملیتوس (DM) مبتلا بودند. انتظار می­رود که جمعیت اروپا از 891 میلیون نفر در سال 2010 به 897 میلیون نفر در سال 2030 برسد، و به همین ترتیب جمعیت افراد دیابتی نیز به 5/66 میلیون­ نفر برسد (1). اگرچه تفاوت­های منطقه­ای شدیدی در رابطه با میزان شیوع در اروپا مشاهده می­شود، بیش از 12% از جمعیت آلمان مبتلا به DM می­باشند.

تخمین زده می­شود که 15% از افراد دیابتی حداقل یک زخم پا در طول زندگی خود را تجربه کرده­اند (2). پای دیابتی روند پیشرفت سریع و پیچیده­ای دارد که منجر به نوروپاتی، عفونت و گانگرن می­شود و در برخی موارد نیاز به قطع عضو نیز مشاهده می­شود. زخم­های پا یکی از شرایط پیچیده برای مدیریت در بیماران دیابتی می­شود، چرا که زخم­های ایجاد شده با جذب عفونت منجر به بروز عوارض بیشتر می­شود (3). 85% از قطع عضوها در افراد دیابتی ناشی از زخم­های اولیه می­باشد (4). در حالی که خود دیابت به تنهایی منجر به دو برابر شدن میزان مرگ و میر در اثر تمامی عوامل در مقایسه با افراد غیردیابتی می­شوند، زخم پا منجر به افزایش میزان عوارض نیز می­شود (4).

کشورهای در حال توسعه تقریباً 40% از هزینه­های بهداشتی خود را صرف دیابت می­کنند، در حالی که این میزان در کشورهای توسعه یافته در حدود 15-12% از بودجه سلامت می­باشد (5). بار اقتصادی پای دیابتی بر روی خزانه ملی می­تواند با بررسی داده­های سال­های 2011-2010 مربوط به بریتانیا مشخص شود (6). تقریباً 6/0% از هزینه­های NHS در انگلستان (580 میلیون پوند) بر روی مراقبت از زخم دیابتی می­شود که تقریباً نیمی از این هزینه­ها (307 میلیون پوند) بر روی مراقبت از زخم در مراکز مراقبت­های پزشکی اولیه و عمومی صورت می­گیرد. در بین پذیرش­های بیمارستانی مرتبط با دیابت در بریتانیا، 8/8% مرتبط با مراقبت زخم یا قطع عضو می­باشد. همچنین، پای دیابتی با افزایش 5/2% در مدت زمان بستری شدن در بیمارستان نیز در ارتباط می­باشد. هزینه 219 میلیون پوندی برای مراقبت­های زخم دیابتی و 55 میلیون پوندی برای قطع عضو توسط NHS صورت می­گیرد. هزینه­های مستقیم از 3456 پوند برای زخم تا 9477 پوند برای قطع عضو مرتبط با پای دیابتی به ازای هر بیمار و هر سال تخمین زده می­شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *