دانلود ترجمه مقاله روشی برای توسعه همبستگی ها برای انتقال گرمای جوشش جریان خنک شده و کاربردش برای آب – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله روشی برای توسعه همبستگی ها برای انتقال گرمای جوشش جریان خنک شده و کاربردش برای آب – الزویر ۲۰۱۸: پیش بینی های همبستگی جدید با پایگاه داده نیز توافق داشت، همراه با اشتقاق مطلق (MAD) به مقدار 9.1% و 93% داده‌ها در باند خطای 20%± که اثربخشی روش را ثابت می کند.