دانلود ترجمه مقاله هزینه های پای دیابتی در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و بریتانیا – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

هزینه مستقیم گانگرن از 3352 دلار در سال 2003 تا 8818 دلار در آلمان متغیر بود، در حالی که در سال 2003، میزان این هزینه ها در اسپانیا دو برابر آلمان بود. هزینه کلی زخم های غیرعفونی در سال 2002 برابر با 6147 دلار بود، که این میزان در سالا 2005 به 14441 دلار افزایش پیدا کرده بود. هزینه مرتبط با زخم های عفونی از 2637 دلار به 2957 دلار افزایش پیدا کرده بود. کشورهای مختلف تغییراتی را در اجزای مورد استفاده برای محاسبه هزینه پای دیابتی نشان می دهند. نتیجه گیری: 5 کشور اروپایی، هزینه های سنگینی را برای پای دیابتی و عوارض ناشی از آن تحمل می کنند. نیازهای مرتبط با شناسایی استراتژی های کاهنده هزینه در این رابطه برآورده نشده است، به طوری که هزینه های پای دیابتی بسیار بیشتر بیماری های قلبی حاد می باشد.