دانلود ترجمه مقاله تصویر یکپارچه خرده فروشی و قالب کاری ارزش نام تجاری – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله تصویر یکپارچه خرده فروشی و قالب کاری ارزش نام تجاری – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله تصویر یکپارچه خرده فروشی و قالب کاری ارزش نام تجاری – الزویر ۲۰۱۷ :با در نظر داشتن اهمیت مدیریت راهبردی برند برای تمام صنعت های خرده فروشی، یک ابزار اختصاصی برای اندازه گیری و پشتیبانی از درک ما نسبت به ارزش برند خرده فروشی اهمیت بسیار زیادی دارد. مدیران باید درک کنند که تمام هفت بعدی که در این مطالعه ارائه شده است حیاتی هستند و تاثیر بر روی تصمیم به خرید دارند. امروزه ما نمونه هایی از برند های خرده فروشی را میبینیم که به موفقیت جهانی دست پیدا کرده اند و از نظر جایگاه خاص خودشان در این ابعاد، به خوبی شناخته شده اند

عنوان فارسی مقاله:

تصویر یکپارچه خرده فروشی و قالب کاری ارزش نام تجاری : ارزیابی مجدد، گسترش و بازسازی ارزش برند خرده فروشی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

مجله خدمات خرده فروشی و مصرف کننده – Journal of Retailing and Consumer Services

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Retailer image – Store image – Brand equity – Retailer equity – Retailer trust
تعداد صفحات ترجمه شده: ۲۹ صفحه (شامل ۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Johan Anselmsson، Steve Burt، Burak Tunca
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 10 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله خرده فروشی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

مقدمه

ارزش برند و ارزش خرده فروشی

روش

روند ها و نمونه ها

انتخاب آیتم ها و مفهومی سازی مدل

نتایج

اعتبار سنجی مدل اندازه گیری

اعتبار همگرایی و تمایز

تغییر ناپذیری مدل اندازه گیری در بخش های خرده فروشی

گرایش روش های رایج

اعتبار سنجی مدل ساختاری

مدل ۱ : ابعاد ارزش برند نشان دهنده ی وفاداری میباشد.

مدل ۲ : اعتماد خرده فروشی به عنوان واسط

مدل ۳ : آگاهی به عنوان مقدمه

مباحث

جمع بندی

توسعه

تایید

مبانی

کاربرد های مدیریتی


چکیده

خرده فروش ها، از جمله ی قوی ترین برند های جهان هستند اما اطلاعات کمی در مورد ارزش برند خرده فروشی وجود دارد. با وجود کاربرد های گسترده ی آن ها، ما معتقد هستیم که روش های عملیاتی فعلی ، برای درک یکتایی صنعت خرده فروشی بسیار خلاصه بوده و برای درک روابط بینابینی در میان ابعاد در ارزش برند خرده فروشی و نحوه ی شکل گیری آن، بسیار ساده نگرانه هستند. این مطالعه تلاش دارد تا قالب های کاری ارزش برند خرده فروشی را به صورت عمومی به سه روش بررسی کند :

نخست با استفاده از ابعاد ویژه ی خرده فروشی از مقالات موجود در مورد تصویر خرده فروشی ، دوم با ارزیابی مجدد و توسعه ی ساختار ها و روابی بین ابعاد ارزش خرده فروشی با تست کردن ساختار های جایگزین که معمولا در مقالات عمومی تر ارزش برند خرده فروشی مورد استفاده قرار میگیرد و در نهایت، با ایجاد کردن یک مقیاس کوچک و صرفه جو برای ارزیابی ارزش برند خرده فروشی در زمینه هیا مختلف. سه مدل جایگزین بر روی شش برند مقایسه و تست شده است و دسته های کالا های خرید و رفاه، از سطوح قیمت تخفیف دار تا سطح متوسط، بررسی شده است.

خروجی این تحقیق نیز یک قالب کاری عملیاتی است که از بلوک های اصلی ساختاری مدل مفهومی تشدید برند پشتیبانی میکند که توسط Keller با هفت بعد ارائه شده است که در یک توالی چهار گامی به صورت آگاهی، سیاست های قیمت گذاری، خدمات مشتری ها و کیفیت محصول، مغازه های فیزیکی و اعتماد به خرده فروشی، وفاداری خرده فروشی شکل میگیرد و ازین رو، ارزش برند خرده فروشی را به عنوان یک روند با چهار گام توصیف میکند.

با این وجود، مدل تعمیم یافته و مختصر به صورت یک مقیاس ارزش خرده فروشی با ۱۷ آیتم به دست می آید که افراد دانشگاهی و افراد فعال در زمینه ی خرده فروشی میتوانند از آن استفاده کنند تا ارزش واقعی برند های خرده فرشی را ارزیابی کرده و همچنین این مدل این قابلیت را دارد تا از ابعاد اضافی و ویژگی های مختلف استفاده کند تا بتواند زمینه های ویژه ی خرده فروشی را بدون ایجاد کردن پرسش نامه های طولانی، ارزیابی کند.


Abstract

Retailers are amongst the world’s strongest brands, but little is known about retailer brand equity. In spite of their extensive use, we argue that current operational models are too abstract for understanding the uniqueness of the retail industry and too simplistic to understand the interrelationships among the dimensions in the retailer brand equity building process.

This study contributes to the existing and largely generic retailer equity frameworks in three ways: first, by incorporating retail specific dimensions from the retailer image literature; second, by re-examining and developing the structures and relationships between the dimensions of retailer equity by testing alternative structures commonly used in the more general brand equity literature; and finally by creating a short and parsimonious scale for assessing retailer brandequity in different contexts.

Three alternative models are compared and tested on six brands in both convenience and shopping goods categories, ranging from discount to middle range price levels. The outcome is an operational framework supporting the main building blocks of the conceptual brand resonance model presented in Keller (2001) with seven dimensions structured in a four-step sequence as awareness → pricing policy, customer service, product quality, physical store → retailer trust → retailer loyalty, thereby describing retailer brand equity as a four-step process. The extended, although parsimonious, 17-item retailer equity scale can be used by academics as well as practitioners to examine the underlying values of retailer brands and has the potential to incorporate additional dimensions and attributes to investigate specific retail contexts without creating lengthy questionnaires.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله خرده فروشی

  1. مقدمه

تعدادی از ارزشمند ترین برند ها در جهان، خرده فروش ها هستند. به عنوان مثال، در کار انجام شده در مجله ی Interbrand در سال 2016، در لیست 30 برند مشهور جهانی، چهار مورد به صورت خالص برند های خرده فروشی ( Amazon، H&M ، IKEA ، ZARA ) هستند و 10 مورد دیگر نیز وجود دارند که یا از طریق فروشگاه ها و یا توافق های تحت برند آن ها، میتوان آن ها را با خرده فروشی مرتبط دانست. یک الگوی مشابه در رتبه بندی BrandZ نیز وجود دارد که در لیست بیان شده توسط  آن نیز خرده فروشانی مانند گروه های Alibaba، Home Depot  و Walmart ، در میان معروف ترین برند ها دیده میشوند.

اهمیت راهبردی برند سازی برای خرده فروش ها به صورت مکرر در تحقیقات مدیریت خرده فروشی، نشان داده شده است. یکی از مهم ترین ابعاد راهبردی برند سازی، درک، اندازه گیری و ارزیابی ارزش برند میباشد. ارزش برند یکی از مهم ترین ابعاد برای خرده فروشان است که نشان دهنده ی ارتباط این برند با رفتار خرید، سهم بازار، عملکرد مالی و ارزش سهام داران میباشد. با در نظر داشتن رقابت های قوی در صنعت خرده فروشی، یک درک بهتر از ارزش برند به صورت راهبردی برای مدیریت خرده فروشی و عملکرد خرده فروشی، اهمیت زیادی دارد.

مدل های ارزش برند عملیاتی و مفهومی میتوانند ابعاد مختلفی مانند آگاهی، ارتباط با کیفیت و خدمات، ارزش نمادین و وفاداری مشتری ها را مورد ارزیابی قرار دهد. نمونه های مختلفی از مقیاس های ارزش برند خرده فروشی وجود دارد، اما به دلیل این که این مقیاس ها مبتنی بر مدل های عمومی هستند، در حال حاضر آن ها نمیتوانند ابعاد مهمی که در صنعت خرده فروشی منحصر به فرد هستند را در نظر بگیرند. یکی از مهم ترین محدودیت های مدل های عمومی ارزش برند این است که آن ها به صورتی طراحی شده اند که بتوان از آن ها به صورت کلی استفاده کرد و به همین دلیل این مدل ها مهمولا کارایی کمی برای درک ویژه ی صنعت ها دارند . ازین رو  بسیاری از مطالعه های ارزش برند ، بر روی این تجارت خاص متمرکز شده اند. ازین رو ما معتقد هستیم که ابعاد ویژه ی خرده فروشی باید در قالب های کاری ارزش برند خرده فروشی بهتر منعکس شود . به صورت خاص، ما پیشنهاد میدهیم که المان هایی از تصویر تحقیقات خرده فروشی به دست بیاید که ابعاد ویژه ی خرده فروشی را بهتر ارزیابی کرده و بتوان آن را در مدل های ارزش برند مورد استفاده قرار داد تا بتوان قالب های کاری موجود را توسعه و بهبود داد . متاسفانه این تحقیقات مرتبط دانش و درک خودشان را با هم ترکیب نکرده اند و در طول سالهای مختلف، به صورت مجزا صورت گرفته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *