دانلود ترجمه مقاله تصویر یکپارچه خرده فروشی و قالب کاری ارزش نام تجاری – الزویر ۲۰۱۷

19,000 تومان

با در نظر داشتن اهمیت مدیریت راهبردی برند برای تمام صنعت های خرده فروشی، یک ابزار اختصاصی برای اندازه گیری و پشتیبانی از درک ما نسبت به ارزش برند خرده فروشی اهمیت بسیار زیادی دارد. مدیران باید درک کنند که تمام هفت بعدی که در این مطالعه ارائه شده است حیاتی هستند و تاثیر بر روی تصمیم به خرید دارند. امروزه ما نمونه هایی از برند های خرده فروشی را میبینیم که به موفقیت جهانی دست پیدا کرده اند و از نظر جایگاه خاص خودشان در این ابعاد، به خوبی شناخته شده اند