دانلود ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه – الزویر ۲۰۲۰

دانلود ترجمه مقاله خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه – الزویر ۲۰۲۰:این تحقیق، خشکسالی و امنیت غذایی در سراسر خاورمیانه را ارزیابی کرده است. در ابتدا، شرایط خشکسالی در سراسر منطقه با استفاده از بازه های زمانی کوتاه و طولانی از داده‌های هیدرو-هواشناسی در طول دوره ۱۹۴۸-۲۰۱۷ مشخص می شوند. سپس، امنیت مواد غذایی در خاورمیانه بر اساس خشکسالی و عوامل اقتصادی اجتماعی مدل سازی می شود. بارش ماهانه سیستم تحلیل و شبیه سازی زمین در پوشش جهانی (GLDAS)، رطوبت خاک، و داده های رواناب در وضوح مکانی ۰٫۲۵ درجه استفاده می شوند تا خشکسالی های هواشناسی، کشاورزی، و هیدرولوژیکی را در چندین مقیاس زمانی در طول ۷ دهه گذشته به دست آورند

عنوان فارسی مقاله:

خشکسالی و امنیت غذایی در خاورمیانه: یک چارچوب تحلیلی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2020
نشریه:

الزویر

هواشناسی کشاورزی و جنگل – Agricultural and Forest Meteorology

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Food security – Drought – Middle East – Bayesian
تعداد صفحات ترجمه شده: ۲۷ صفحه (۲ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Maysoun Hameed، Ali Ahmadalipour، Hamid Moradkhani
موضوع: , ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 12 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله خشکسالی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده
۱- مقدمه
۲- منطقه و داده های تحقیق
۳-روش شناسی
۳-۱- تجزیه و تحلیل خشکسالی
۳-۲- آزمون مان-کندال و شیب سِن
۳-۳- تجزیه و تحلیل امنیت غذایی
۴-نتایج
۴-۱- خصوصیات خشکسالی
۴-۲-تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (PCA)
۴-۳-تحلیل رگرسیون خطی بیزی
۵- بحث
۶-خلاصه و نتیجه گیری


چکیده

بلایای طبیعی ممکن است به عنوان عوامل موثر بر ناامنی غذایی در خاورمیانه عمل کنند. رخداد های مکرر خشکسالی، کمبود آب، و عملیات ناپایدار متمرکز کشاورزی ممکن است امنیت غذایی را در این ناحیه تحت تاثیر قرار دهند. این مقاله یک رابطه علّی بین خشکسالی و امنیت غذایی را در سراسر خاورمیانه مورد بررسی قرار می‌دهد. خشکسالیهای هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژیکی در چند بازه زمانی در سراسر این ناحیه در طی ۷ دهه در طول دوره سال‌های ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۷ تحلیل می شوند. ما امنیت غذایی را در خاورمیانه به عنوان تابعی از خشکسالی (نشان دهنده یک ضریب تنش) و همچنین چندین عامل دیگر اقتصادی اجتماعی شبیه سازی می کنیم.

یک رویکرد بیزی برای یکپارچه کردن این عوامل اجرا می شود تا به صورت دقیقی امنیت غذایی را در این ناحیه پیش‌بینی کند. نتایج نشان می دهند که خشکسالی هیدرولوژیکی شدیدترین نوع خشکسالی در طول مطالعه سراسر منطقه به ویژه در مصر است. علاوه بر این، این نتایج تاثیرات قابل توجه دام و طیور، رشد جمعیت، محصولات کشاورزی، و خشکسالی را بر امنیت غذایی در خاورمیانه نشان می‌دهند. علاوه بر این یافته های ما نشان می دهند که به دنبال خشکسالی های اخیر در سال ۲۰۱۰، محصولات کشاورزی در خاورمیانه کاهش یافتند.


Abstract

Natural disasters may act as harmful causes of food insecurity in the Middle East. Frequent drought events, water scarcity, and unsustainable intensive agricultural practices may impact food security in the region. This paper investigates a causal relationship between drought and food security across the Middle East. Meteorological, agricultural, and hydrological droughts are analyzed at multiple timescales over the region for seven decades during the period of 1948–۲۰۱۷٫ We simulate food security in the Middle East as a function of drought (representing a water stress factor) as well as several other socio-economic drivers.

A Bayesian approach is implemented to integrate these drivers in order to accurately predict food security in the region. Results reveal that hydrological drought is the most intensified drought type over the region, especially in Egypt, during the study period. Moreover, the results demonstrate the significant impacts of livestock, population growth, agricultural products, and drought on food security in the Middle East. Our findings further indicate that the agricultural products decreased in the Middle East following the recent drought event that happened in 2010.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله خشکسالی

. مقدمه

افزایش قابل ملاحظه رخدادهای خشکسالی در نواحی با آب و هوای گرم نیمه خشک، می تواند بر بهره وری کشاورزی و امنیت غذایی تاثیر بگذارد. خشکسالی به عنوان یک خطر طبیعی که دائما تکرار می شود، بر منابع آب مانند: تامین آب، کیفیت آب، در دسترس بودن آب های زمینی و زیرزمینی، و مدیریت منابع آب تاثیر می گذارد (امین و همکاران، 2016؛ فائو، 2017؛ اسکانلون و همکاران، 2017؛ وان لون و همکاران، 2014). به طور کلی، چهار نوع خشکسالی مشخص میشود: (1) خشکسالی هواشناسی که کاهش بارش را شامل می شود (احمد علی پ؛ داس و همکاران، 2015؛ حامد و همکاران، 2018)؛ (2) خشکسالی کشاورزی که کمبود رطوبت خاک را در نظر می‌گیرد (گائو و همکاران، 2015؛ میشرا و همکاران، 2015؛ نیکول و عباس، 2015؛ ویسنته-سرانو و همکاران، 2015؛ یان و همکاران، 2017)؛ (3) خشکسالی هیدرولوژیکی که کمبود آب‌های سطحی و زیرزمینی را در نظر می گیرد (بارکر و همکاران، 2016؛ لورنزو- لاکروز و همکاران، 2013؛ مادادگر و مرادخانی، 2013؛ مو و لتنمایر، 2014؛ وان لون و لاها، 2015؛ ژانگ و همکاران، 2015)؛ (4) خشکسالی اقتصادی- اجتماعی که کمبود سیستم منابع آب ناشی از انواع دیگر خشکسالی را در نظر می گیرد (هوآنگ و همکاران، 2016؛ مایا و همکاران، 2015؛ راجسخار و همکاران، 2015؛ وان لون و همکاران، 2014).

می توان دریافت که امنیت غذایی دربرابر رخدادهای شدید آب و هوایی، آسیب پذیر است. رخدادهای آب و هوایی شدید ممکن است تاثیر منفی بر تامین غذا و امنیت مناطق آسیب پذیر بگذارند (سیلوا و همکاران، 2018). علاوه بر این، تغییرات آب و هوایی می تواند تاثیر منفی بر محصولات کشاورزی، دام و طیور، و محصولات شیلات بگذارد؛ بنابراین باید به تحقیقات عملگرا توجه بیشتری شود (ولنبرگ و همکاران، 2016). روزگرانت و کلین (2003) با توجه به اقدام عملکرد محصولات کشاورزی در بسیاری از نواحی به علت عدم تحقیقات و زیرساخت ها و همچنین افزایش کمبود آب، امنیت غذایی همچنان یک مسئله جهانی در قرن بیست و یکم خواهد بود. کانگ و همکاران (2009)اظهار داشتند که تغییرات آب و هوایی ممکن است به میزان قابل توجهی بر دوره رشد، تاریخ برداشت و دوره تناوب محصول تاثیر بگذارد. سازمان ملل گزارش کرد که زمین های کشاورزی پر باران در منطقه عربی به شدت تحت تاثیر خشکسالی قرار می گیرند. این موضوع منجر به کاهش عملکرد و کاهش پوشش گیاهی در زمینهای مرتفع می شود که به نوبه خود بر دام های منطقه تاثیر می گذارد. علاوه بر این، تخریب زمین یکی دیگر از پیامدهای خشکسالی است که ممکن است ناحیه تحت پوشش توسط گیاهان بومی را کاهش دهد (سازمان ملل، 2015).

با توجه به اینکه انطباق برای کشاورزی پیچیده است، اقلیم-محصولات کشاورزی باید برای بهبود درک امنیت غذایی نسبت به سایر موارد دیگر استفاده شود (بوریج و همکاران، 2018).  تغییرات آب و هوا ممکن است چالش های اصلی برای امنیت غذایی باشند و بنابر این سیستم‌های کشاورزی باید با توجه به تاثیرات منفی تغییر آب و هوا بر امنیت غذایی همراه با افزایش جمعیت و تقاضا در سراسر جهان، اقدامات مناسب را در نظر بگیرند (کومار، 2016).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *