دانلود ترجمه مقاله پیش بینی کنترل بیماری صرع در دوران حاملگی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی کنترل بیماری صرع در دوران حاملگی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی کنترل بیماری صرع در دوران حاملگی – الزویر ۲۰۱۸:اگر اطلاعات حاصله از مطالعات فعلی به زنان مبتلا به بیماری صرع که در حال برنامه ریزی برای باردار شدن هستند یا در دوره اوایل بارداری قرار دارند، دلالت شود می توان پیش بینی کرد که زنانی که یک سال قبل از بارداری به بیماری صرع مبتلا بودند ، احتمال ادامه همین بیماری در طول بارداری در این زنان نسبت به زنانی که یک سال قبل از بارداری بیمارشان را به صورت کامل کنترل کرده اند، ۳ یا ۴ برابر بیشتر است. عدم مصرف داروهای ضد صرع در اوایل بارداری می تواند خطر بروز بیماری صرع را به میزان بسیار کم افزایش دهد اما ممکن است خطرات شناخته شده مانند نقص جنین از لحاظ ساختاری و ذهنی را نیز کاهش دهد. نوع صرع مادر و استفاده از داروهای ضد صرع ترکیبی در پیش بینی رهایی از این بیماری در طول بارداری اهمیتی ندارد.

عنوان فارسی مقاله:

پیش بینی کنترل بیماری صرع در دوران حاملگی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

صرع و رفتار – Epilepsy & Behavior
کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Antiepileptic drugs, Pregnancy, Prognostic factors, Seizures, Seizure freedom
تعداد صفحات ترجمه شده: ۱۰ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Frank J. E. Vajda , T.J. O’Brien , J.E. Graham , A.A. Hitchcock , C.M. Lander , M.J. Eadie
موضوع: ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 5 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله بیماری صرع

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

۱ مقدمه

۲ اطلاعات و روش ها

۳ نتایج

۳-۱زنان بارداری که بر روی آنان مطالعات انجام شد.

۳-۲ نوع صرع

۳-۳ اختلال صرعی فعال قبل از بارداری

۳-۴ استفاده از داروی ضد صرع

۳-۵ اثرات عوامل خطر زای بیماری صرع در کل

۳-۶ پلی تراپی با داروی ضد صرع

۳-۷ تاثیر داروهای ضد صرع جدید

۴ بحث

۴-۱ محدودیت های مطالعاتی

۴-۲ یافته ها

۴-۳ نتیجه گیری


چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی وجود نوعی اختلال صرعی در مادر مبتلا به بیماری صرع می باشد، مصرف داروهای ضد صرع (AED) در اوایل بارداری و کنترل صرع قبل از بارداری به مادر کمک خواهد کرد تا با پیش بینی وجود احتمال مبتلا شدن به این بیماری در آینده، در دوران بارداری به بیماری صرع مبتلا نشود.

روش ها: محتوای این مقاله بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از دفتر ثبت بارداری استرالیا (APR) بین سال های ۱۹۹۸ و اواخر ۲۰۱۶ به دست آمده است. این اطلاعات با در نظر گرفتن مبتلا شدن به بیماری صرع و درمان آن با داروهای ضد صرع، قبل از بارداری و در طول بارداری با استفاده از روش های ساده آماری و بازه اطمینان (C.I) و عمدتا محاسبات ریسک های مرتبط (R.R.) تجزیه و تحلیل شده اند.

یافته ها: ۱۹۳۹ زن باردار، به استثنا زنان بارداری که در طول بارداری کنترل نشده بودند یا به صورت ناگهانی جنین شان سقط شده یا مرده به دنیا آمده بود، برای تحقیق و مطالعه مناسب بودند. ۸۲۹ نفر از زنان یعنی ۴۲٫۸ درصد به بیماری صرع، ۳۸۵ نفر یعنی ۱۹٫۹ درصد به صرع تشنجی و ۷۸٫۴ درصد زنان باردار به انواع دیگر این بیماری مبتلا شده بودند که این آمار (صرع فعال) مربوط به سال قبل بوده و ۲۲٫۳ درصد زنان بیماری صرع غیر فعال داشتند. انواع دیگر بیماری صرع در ۵۴٫۹ درصد زنان بارداری بوند که از ابتدا داروهای ضد صرع (AED) مصرف نکرده بودند و ۴۵٫۵ درصد این زنان با داروهای ضد صرع بهبود یافته بودند. حالت های متشابه بیماری صرع تشنجی در ۳۱٫۷ و ۲۲٫۳ درصد زنانی بود که در طول بارداری بیماری صرع داشتند. شواهد آماری قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد زنانی که به بیماری صرع مبتلا شده بودند (WWE)، اختلال تشنجی آن ها در دوران بارداری اوت کرده بود و زنانی که در اوایل بارداری درمان نشده بودند، احتمال رهایی از این بیماری در طول بارداری در آن ها کاهش یافته بود. زنان مبتلا به صرع موضعی (جزئی) که فرصت های بارداری بدون بیماری صرع را از داست داده و کسانی که با داروهای متعدد ضد صرع درمان شده بودند، ممکن است در دسته بیماران دارای اختلالات شدید تشنجی فعال و مکرر قرار بگیرند.

نتیجه گیری ها: زنان مبتلا به بیماری صرع که تشنج را در سال های شرف بارداری، ۳ یا ۴ بار تجربه می کنند، نسبت به زنانی که بیماری شان در شرف بارداری به طور کامل کنترل شده است، بیشتر در معرض ادامه این اختلال در طول بارداری خواهند بود. همچنین عدم مصرف داروهای ضد صرع در اوایل بارداری خطر ابتلا به تشنج را در بارداری افزایش می دهد.


Abstract

Objective The objective of the study was to assess whether the type of seizure disorder present in the prospective mother with epilepsy, her use of antiepileptic drugs (AEDs) in early pregnancy, and her seizure control before pregnancy help predict her prospects for seizure freedom throughout pregnancy. Methods This paper is based on data accumulated in the Australian Pregnancy Register (APR) between 1998 and late 2016. Information was analyzed concerning epileptic seizure occurrence and AED therapy taken before and during pregnancy, using simple statistical and confidence interval (C.I.) methods, mainly relative risk (R.R.) calculations.

Results After excluding pregnancies lost to follow-up, and those that ended prematurely because of spontaneous abortion or stillbirth, 1939 pregnancies were available for study. Seizures had occurred during pregnancy in 829 (42.8%), and convulsive seizures in 385 (19.9%). Seizures of any type occurred in 78.4% of pregnancies where seizures had occurred in the previous year (active epilepsy) and in 22.3% of those associated with inactive epilepsy. Seizures of any type had occurred in 54.9% of pregnancies initially unexposed to AEDs and in 45.5% of those treated with AEDs throughout.

The corresponding figures for convulsive seizures during pregnancy were 31.7% and 22.3%. There was statistically significant evidence that, in women with epilepsy (WWE), having a seizure disorder that was active in the prepregnancy year and one untreated in early pregnancy was associated with decreased prospects of seizure freedom during pregnancy. Decreased chances of seizure-free pregnancies in women with focal epilepsies and those treated with multiple AEDs were probably explained by greater frequencies of active seizure disorders in these patient categories. Conclusions Women with epilepsy who experience seizures in the year prior to pregnancy appear 3 or 4 times more likely to continue to have seizures during pregnancy than women whose seizures are fully controlled prior to pregnancy. Not taking AEDs in early pregnancy also increases the hazard for seizure occurrence in pregnancy.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله بیماری صرع

  1. مقدمه

مطالعات اخیر نشان می دهد که بیشتر زنان باردار مبتلا به بیماری صرع (WWE) با استفاده روش های مدیریتی مدرن، از بیماری تشنج رهایی می یابند و اطلاعات جمع آوری شده از دفتر ثبت بارداری استرالیا (APR) ]1.2[ و از منابع دیگر ]3.4[ نشان می دهد که کنترل بیماری صرع در شرف بارداری، عامل مهمی در تعیین کنترل تشنج در طول بارداری می باشد.

تحلیلات قبلی ما در سال 2008 ]1[ بر اساس 841 زن بارداری بود که نامشان در دفتر ثبت بارداری استرالیا (APR) ثبت شده بود. امروزه این دفتر اطلاعات دو برابری نسبت به قبل از زنان باردار دارد. تحلیلی از پایگاه اطلاعات گسترش یافته به امید اثبات احتمال وجود پیش بینی ناب کنترل صرع درتمام دوران بارداری، انجام شده است. ما از اطلاعات زنان بارداری استفاده کردیم که اطلاعات کنترل صرعشان قبل از بارداری و در طول بارداری دسترس بود؛ به عنوان مثال نوعی اختلال صرعی که در مادر هدف وجود دارد و وی از داروهای ضد صرع مصرف می کند یا کلا استفاده نمی کند.

  1. اطلاعات و روش ها

محتوای این مقاله براساس اطلاعات جمع آوری شده از دفتر ثبت بارداری استرالیا (APR) بین سال های 1998 و اواخر 2016 به دست آمده است. اطلاعات جزئیات دار که درباره دفتر ثبت می باشد در هر جایی قابل دسترس می باشد. زنانی قادر به نام نویسی در این دفتر هستند که از منابع حرفه ای و نهادینه شده ارجاع داده شده باشند. این دفتر تخمین می زند که اطلاعات حدود 8.7 درصد زنان باردار مرتبط را که از زمان تاسیس این دفتر تا به امروز در کشور استرالیا وجود داشته را جمع آوری کرده است ]5[. راه تماس تمام اعضا با دفتر از طریق تلفن می باشد. اطلاعات دوره بارداری که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است در اولین تماس با دفتر ثبت می شود، سپس اطلاعات حدودا در هفته 28 بارداری دوباره ثبت می شود و این روند تا اولین ماه پس از زایمان ادامه خواهد داشت. میزان دقت اطلاعات زن باردار توسط دکترها بررسی می شود. کارکنان این دفتر سعی بر نفوذ به مدیریت بالینی زنان باردار نداشته اند. این دفتر تحت نظارت کمیته های موسساتی اخلاقی مختلف ملبورن بوده است و در حال حاضر تحت نظارت وزرات بهداشت و درمان ملبورن می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *