دانلود ترجمه مقاله تاثیر پارامترهای هندسی در شکل گیری کیفیت لوله آلیاژ تیتانیوم TA18 با مقاومت بالا در خمش کنترل عددی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله تاثیر پارامترهای هندسی در شکل گیری کیفیت لوله آلیاژ تیتانیوم TA18 با مقاومت بالا در خمش کنترل عددی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله تاثیر پارامترهای هندسی در شکل گیری کیفیت لوله آلیاژ تیتانیوم TA18 با مقاومت بالا در خمش کنترل عددی – الزویر ۲۰۱۸:برای به دست آوردن لوله خمیده واجد شرایط، R/D باید بیشتر از 2.0 باشد؛ نسبت نازکی دیواره Δ با D و t بزرگتر کمی افزایش می یابد، در حالی که نسبت ضخامت دیواره Δti و ΔD با D بزرگتر و t کوچکتر افزایش می یابد؛ Δto و ΔD در ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابند، در حالی که Δti برای D/T مشابه با افزایش D و t افزایش می یابد.

عنوان فارسی مقاله:
تاثیر پارامترهای هندسی در شکل گیری کیفیت لوله آلیاژ تیتانیوم TA18 با مقاومت بالا در خمش کنترل عددی
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Transactions of Nonferrous Metals Society of ChinaVolume 28, Issue 2, February 2018, Pages 309-318

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
high-strength TA18 tube
geometrical parameters
forming quality
finite element simulation
numerical control bending
تعداد صفحات ترجمه شده: 22 صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
F. Azari, N. Arjmand, A. Shirazi-Adl, T. Rahimi-Moghaddam
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 10صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله آلیاژ تیتانیوم

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده
کلمات کلیدی
1. معرفی
2 تشکیل اصل و شاخص برای خمش NC لوله
شکل 1 نمودار مختصات خمش NC لوله
شکل 2 نمودار مختصات تغییر ضخامت دیوار و اندازه گیری تغییر شکل دهی بخش میانی
شکل 3 مدل FE سه بعدی پلاستیکی الاستیک برای لوله HS-TA18 در خمش NC
3 مدل های FE سه بعدی پلاستیکی الاستیک با توجه به محدودیت های چند قالبی و اعتبار سنجی آنها
3.1 مدل های FE سه بعدی پلاستیکی الاستیک با توجه به محدودیت های چند قالبی
جدول 1 خواص مکانیکی لوله HS-TA18
جدول 2 ضریب اصطکاک در رابط های تماس مختلف
3.2 اعتبار مدل FE
4 نتایج و بحث ها
4.1 تغییر ضخامت دیوار و شکل دهی میانی تحت زاویه های خمش مختلف
جدول 3 پارامترهای شکل گیری در آزمایش
شکل 4 مقایسه شبیه سازی با نتایج تجربی: (a) نسبت نازکی دیوار؛ (b) نسبت شکل دهی میانی
شکل 5 تغییر ضخامت دیوار و شکل دهی میانی با زاویه های خمش مختلف β: (a) نسبت نازکی دیوار؛ (b) نسبت ضخامت دیوار؛ (c) نسبت شکل دهی میانی
4.2 تغییر ضخامت دیوار و شکل دهی میانی تحت شعاع خمش نسبی مختلف
شکل 6، تغییر ضخامت دیوار و شکل دهی میانی با شعاع خمش نسبی مختلف را نشان می دهد.
4.3 تغییر ضخامت دیوار و شکل دهی میانی تحت اندازه های لوله ی مختلف
شکل 7، تغییر ضخامت دیوار و شکل دهی میانی را تحت قطر های مختلف و همان ضخامت دیواره 0.4064 میلی متری نشان می دهد.
شکل 8 تغییر ضخامت دیوار و شکل دهی میانی با ضخامت های دیواره مختلف: (a) نسبت نازکی دیوار؛ (b) نسبت ضخامت دیوار؛ (c) نسبت شکل دهی میانی
شکل 9 تغییر ضخامت دیوار و شکل دهی میانی با D/t مشابه: (a) نسبت نازکی دیوار؛ (b) نسبت ضخامت دیوار؛ (c) نسبت شکل دهی میانی
شکل 10 فشار معادل در t = 0.5t0 و D = 0.5D0
5. نتیجه گیری ها


ترجمه چکیده

کیفیت ساخت لوله آلیاژ تیتانیوم با مقاومت بالای TA18 در خمش کنترل عددی در تغییر زاویه خمیدگی β، شعاع خمیدگی نسبی R/D و اندازه لوله مانند قطر D و ضخامت دیوار t توسط شبیه سازی عنصر محدود مشخص شد. نتایج نشان می دهد که توزیع تغییر نسبت ضخامت دیوار Δt و نسبت شکل دهی بخش عرضی ΔD در β مختلف، متفاوت است. Δt و ΔD با افزایش R/D کاهش می یابند و برای به دست آوردن لوله خمیده واجد شرایط، R/D باید بیشتر از 2.0 باشد؛ نسبت نازکی دیواره Δ با D و t بزرگتر کمی افزایش می یابد، در حالی که نسبت ضخامت دیواره Δti و ΔD با D بزرگتر و t کوچکتر افزایش می یابد؛ Δto و ΔD در ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابند، در حالی که Δti برای D/T مشابه با افزایش D و t افزایش می یابد.


چکیده انگلیسی

The forming quality of high-strength TA18 titanium alloy tube during numerical control bending in changing bending angle β, relative bending radius R/D and tube sizes such as diameter D and wall thickness t was clarified by finite element simulation. The results show that the distribution of wall thickness change ratio Δt and cross section deformation ratio ΔD are very similar under different β; the Δt and ΔD decrease with the increase of R/D, and to obtain the qualified bent tube, the R/D must be greater than 2.0; the wall thinning ratio Δto slightly increases with larger D and t, while the wall thickening ratio Δti and ΔD increase with the larger D and smaller t; the Δto and ΔD firstly decrease and then increase, while the Δti increases, for the same D/t with the increase of D and t.
 

نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله آلیاژ تیتانیوم 

  1. معرفی

   لوله آلیاژ تیتانیوم TA18 با قدرت بالا (لوله HS-TA18) به دلیل مزایای مقاومت خاص خود، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر فرسودگی، و عملکرد جوشکاری خوب، کاربردهای روزافزون را در سیستم های هیدروما و سیستم لوله سوخت برای هواپیماهای پیشرفته و فضاپیماها افزایش داده است. از بین روش های مختلف خمش لوله مانند خم شدن کششی، خم شدن رول، خم شدن تراکمی و خم شدن فشاری، خمش کنترل کننده عددی (NC) منحصر به فرد است که به طور پیوسته لوله های خمیده HS-TA18 را با توجه به دقت بالا، راندمان بالا، مصرف کم و مزایای اتوماسیون به دست می آورد. با این حال، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده، خمش NC یک فرآیند فیزیکی پیچیده با محدودیت های چند ضلعی و اتصال چند عاملی است. در طول فرایند خمش NC، توزیع تنش و توزیع ناهمواری لوله منجر به نازک شدن یا ضخیم شدن دیوار و شکل دهی میانی می شود. بسیاری از اندازه لوله های مختلف، زاویه خمش و شعاع لوله های خم شده در زمینه های مختلف برای شرایط مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند و ضخیم شدن / نازک شدن و شکل دهی میانی با اندازه لوله های مختلف، زاویه های خمش و شعاع لوله های خم شده متفاوت است. بنابراین، برای به دست آوردن دانش مشترک در مورد رفتارهای شکل دهی خمشی محدود چند شاخصی لوله ی HS-TA18 تحت زاویه / شعاع و اندازه لوله های مختلف خم شدن، لازم است قوانین ضخیم شدن / نازک شدن دیوار و شکل دهی میانی با تغییر پارامترهای هندسی مورد مطالعه قرار بگیرند.

   در سال های اخیر، بسیاری از محققان رفتارهای شکل دهی انواع مواد لوله ای را در فرآیند های خم شدن مختلف با روش های شبیه سازی تحلیلی، تجربی و عنصر محدود (FE) مطالعه کرده اند. در حالی که اکثر آنها بر روی یک نقص خمشی تک برای قطر خاص لوله و ضخامت دیواره تمرکز می کنند. رفتارهای شکل دهی خمش در اندازه های مختلف لوله با توجه به نقایص چندگانه کمتر مورد مطالعه قرار می گیرند. در مقالات، فرمول های تحلیلی برای پیش بینی تغییرات ضخامت دیواره و اعوجاج لوله های دایره ای در فرآیند خمش بر مبنای نظریه شکل دهی پلاستیک مورد توجه قرار گرفته اند. لیو و همکارانش یک فرمول تحلیلی از شکل دهی سقوط لوله ی نازک دیواره مستطیلی در طول روند خم شدن چرخشی بر اساس نظریه ورق و پوسته را به دست آوردند. MENTELLA و STRANO ارتباط بین پارامترهای هندسی لوله و اعوجاج میانی را در خمش کششی چرخشی نشان دادند. مدل های تحلیلی خمش لوله های نازک دیواره از لحاظ توزیع تنش / کرنش، گرایش چین و چروک، درجه نازک شدن دیوار و درجه اعوجاج میانی با توجه به ویژگی هندسی خمش کششی چرخشی و نظریه شکل دهی پلاستیک، توسط لی و همکاران مطرح شده اند. اگرچه شرایط تماس اصطکاکی در مدل نظری نمی تواند مورد توجه قرار گیرد، این می تواند رابطه ای ذاتی بین رفتارهای شکل دهی خمش و پارامترهای هندسی لوله ایجاد کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *