دانلود ترجمه مقاله استفاده از مدل هوش مصنوعی جهت پیش بینی SPEI – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله استفاده از مدل هوش مصنوعی جهت پیش بینی SPEI – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله استفاده از مدل هوش مصنوعی جهت پیش بینی SPEI – الزویر ۲۰۱۸:دو مدل هیبریدی یعنی WAANN و WANFIS برای پیش بینی SPEI آینده در حوضچه رودخانه لانگت، مالزی انتخاب شدند. این داده های ورودی برای توسعه هر دو مدل قبل از پردازش با تبدیل موجک برای بهبود عملکرد مدل ها تغییر می کند. بر اساس پارامترهای آماری کلیدی، عملکرد هر دو مدل WAANN و WANFIS به دلیل کاهش صدای چند بسامدی با افزایش طول فیلتر افزایش یافته است ، زمانی که مقیاس زمانی افزایش یافت.

عنوان فارسی مقاله:

استفاده از مدل های هوش مصنوعی جهت پیش بینی شاخص تبخیر تعرق استاندارد بارندگی (SPEI) در حوضچه رودخانه لنگات، مالزی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

کامپیوتر و الکترونیک در کشاورزی – Computers and Electronics in Agriculture

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی: ANFIS, ANN, ARIMA, Drought, Wavelet
تعداد صفحات ترجمه شده: 25 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Y.W. Soh, C.H. Koo, Y.F. Huang, K.F. Fung
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 10صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله هوش مصنوعی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش شناسی

بررسی منطقه و کسب داده

شاخص استاندارد تبخیر تعرق بارندگی (SPEI)

تبخیر تعرق بالقوه (PET)

محاسبه SPEI

ARIMA، ANN، ANFIS و مدل های تبدیل موجک گسسته

مدلهای ترکیبی

موجک (ARIMA-ANN (WAANN

سیستم استنتاج نورو- فاز پذیر موجک-سازگارپذیر (WANFIS)

ارزیابی عملکرد مدل

نتایج و بحث

آزمایشات همگنی

توسعه مدل

ارزیابی عملکرد مدل ها

نتیجه گیری

تشکر و قدردانی


چکیده

پیش بینی خشکسالی برای کاهش اثرات حوادث ناشی از خشکسالی در اقتصاد، گردشگری، کشاورزی و سیستم های منابع آب حیاتی است. این مقاله مدل پیشنهادی موجک-آرمیا-آن (WAANN) و جدیدترین مدل یعنی سیستم استنتاج فازی- نورو سازگاری-موجک (WANFIS) را برای پیش بینی شاخص تبخیر تعرق استاندارد بارش (SPEI) در حوضچه رودخانه لانگات برای مقیاس زمانی مختلف (1 ماهه، 3 ماهه و 6 ماه) انتخاب می کند. مدل پیش پردازش داده های ورودی با تجزیه موجک برای بهبود عملکرد مدل های پیشین انجام شد. SPEI تاریخی از سال 1976 تا 2007 در مدل های WANN و WANFIS برای پیش بینی SPEI برای دوره آزمون از 2008 تا 2015 استفاده شد.

ضریب تعدیل شده تعیین (R2 adj)، خطای- مجذور- میانگین- ریشه (RMSE)، میانگین خطای مطلق (MAE)، شاخص توافق ویلیامات (d) و ضریب کارایی نکست-ساتکلیف (E) برای ارزیابی مدل ها استفاده شد. متوجه شدیم که دقت پیش بینی دو مدل با طول مقیاس زمانی بهبود یافته است. برای پیش بینی SPEI-1 (1- ماه) خطاهای مربوط به هر دو مدل نسبتا بالا بود. بر اساس مقادیر عملکرد و نمودارهای گرافیکی، مدل WAANN برای پیش بینی SPEI-3 و SPEI-6 بهتر است. مدل WANFIS پیش بینی رضایت بخش از پیش بینی خشکسالی میان مدت برای همه ایستگاه ها را دارد. مدل WANN در این مطالعه توسعه یافت، به هر حال، دقت بیشتری را برای هر دو، پیش بینی خشکسالی کوتاه مدت و میان مدت ارائه می دهد.


Abstract

Drought forecasting is a vital for mitigating the impact of drought events on the economy, tourism, agriculture and water resource systems. This paper adopts the proposed Wavelet-ARIMA-ANN (WAANN) model and the latest Wavelet-Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (WANFIS) model to predict the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) at the Langat River Basin for different time scales (1-month, 3- months and 6-months). Model input data pre-processing with wavelet decomposition for improving the performance of the models was carried out apriori. The historical SPEI from 1976 to 2007 were used in the WAANN and WANFIS models for predicting the SPEI for the test period from 2008 to 2015.

The Adjusted Coefficient of Determination (R2 adj), Root-Mean-Square-Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), Willmott’s Index of Agreement (d) and the Nash-Sutcliffe Coefficient of Efficiency (E) were used to assess the models. It was found that the prediction accuracy of the two models improved with time scale length. For the prediction of SPEI-1 (1- month), the errors associated with both models were considered relatively high. Based on the performance measures and graphical plots, the WAANN model is better for the prediction of SPEI-3 and SPEI-6. The WANFIS model had satisfactory prediction of the mid-term drought forecasting for all stations. The WAANN model developed in this study however, gives better accuracy for both, the short-term and mid-term drought forecasting.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله هوش مصنوعی

  1. مقدمه

براساس میانگین بارندگی طولانی مدت (بارندگی طبیعی) برای یک حوضچه خاص، روند کاهش بارندگی،  شروع خشکسالی را نشان می دهد (جلال کمالی و همکاران، 2015). رطوبت نسبی کم، دما، سرعت باد بالا، ویژگی های بارندگی شامل شدت، مدت بارش و توزیع بارش باران در مدت فصل رشد محصول از ویژگی های مهم خشکسالی می باشد (میشرا و سینگ، 2010). در تحقیقات قبلی گزارش شده است که شرایط ناشی از خشکسالی در این دوره فصلی از El Nino  ایجاد شده است  (همچنین به عنوان مرحله گرم نوسان جنوبی ال نینو شناخته شده است، ENSO)  ال نینیو با کاهش باد های بسامان القا می شود و با افزایش دمای سطح زمین هماهنگ باشد، به نظر می رسد به طور متوسط ​​هر 3-4 ساله رخ می دهد (پاز و همکاران، 2007).

با وجود اینکه میزان بارندگی سالانه مالزی بطور متوسط ​​2800 میلیمتر است، به هرحال،  کشور هنوز به  دوره های طولانی مدت خشکی و تقاضا برای عرضه آب شیرین منوط می شود؛ به ویژه در حوضه رودخانه لانات، که در آن شهرنشینی سریع  از شهر کوالالامپور افزایش یافته است (پور و همکاران، 2014). ENSO عمیقا تحت تاثیر شرایط آب و هوایی در مالزی و در جنوب شرقی آسیا قرار دارد.  یوسف و همکاران (2012) از روش Kriging برای تجزیه و تحلیل روند نزولی و صعودی در طی وقوع خشکسالی در شبه جزیره مالزی استفاده کردند. نتایج آنها نشان داد که مناطق عمده ای  در غرب مالزی منوط به  روند در حال افزایش  در کل  فصل خشک، به ویژه در مناطق شرقی و غربی می شود. آن برای بخش منابع آب برای پیش بینی شدت، میزان و مدت زمان خشکسالی بسیار ضروری است.  با آگاهی قبلی از شروع خشكسالي، اقدامات مناسب براي كاهش خسارات های مهم و سنگین می تواند بررسی شود. سری شاخص های خشکسالی دقیق و نمایشی در مورد شروع، میزان و پایان  حادثه خشکسالی  اجازه می دهد تا طرح های احتیاطی مناسب خشکسالی  ایجاد شود  (ساباش و همکاران 2011).

نظارت بر خشکسالی و هشدار زودهنگام مراحل  مهمی برای مدیریت خشکسالی هستند (باچمیر و همکاران، 2016). در میان روشها برای پیش بینی خشکسالی، استفاده از هوش مصنوعی (AI) عملکرد و دقت برجسته  را نشان می دهد (ماسیند، 2014؛ ازگر و همکاران 2011؛ بلاینه  و همکاران، 2014). انعطاف پذیری و سازگاری AI  در پیش بینی وقوع خشکسالی ها مفید است  که دوره ها، فرکانس ها و شدت ها مختلفی را تحمیل می کند؛ ویژگی هایی که به راحتی قابل شناسایی نیستند به طور موثر استفاده از روابط تجربی استفاده می کنند. شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)،  منطق فازی (FL) و رگراسیون بردار پشتیبانی (SVR) نمونه هایی از مدل های AI  هستند  که می توانند برای پیش بینی سری زمانی مدل سازی بر اساس داده های تاریخی استفاده شوند (دجربوآی و سوآگ گامانه،2016) .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *