دانلود ترجمه مقاله مطالعات تخلیه آب زیرزمینی و تعادل آب زیرزمینی حوزه آبخیز رودخانه کانادیلاوس – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

در زمین های خندالیتی سلسله تپه های منتهی به رودخانه هند، سطوح آب زیرزمینی با نرخ سریعی ناشی از افزایش برداشت آب زیرزمینی و همچنین ناشی از بارش متوسط سالانه کمتر از حد معمول در سال های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، کاهش می یابند. به عنوان یک نتیجه، کاهش سطح اب زیرزمینی در فصول پس از بارندگی موسمی از سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، افزایش داشته است. کاهش آب زیرزمینی در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با دو سال قبل، بسیار بالاتر بوده است. تراز های آب زیرزمینی اساسا در بخش شرقی و بخش جنوب غربی حوزه آبخیز کاهش داشته است که چاه های پمپاژ زیادی در آن ها وجود دارد. براساس مطالعات بازانباشت آب زیرزمینی و برداشت آب زیرزمینی، یک کسری ۵٫۶۶ MCM مشاهده شده است.