پرسشنامه عملکرد سازمانی(1396)

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی ناراسیمهان و همکاران (2000)

پرسشنامه عملکرد سازمانی(1396): عملکرد سازمانی به اثربخشی و کارایی اشاره دارد که با آن یک سازمان به اهداف استراتژیک خود دست می یابد و به ذینفعان ارزش ارائه می دهد. در اینجا توضیح دقیق و کاملی از عملکرد سازمانی ارائه شده است:

‏1. **عملکرد مالی**: این جنبه از عملکرد سازمانی بر معیارهای مالی مانند رشد درآمد، سودآوری، بازگشت سرمایه و جریان نقدی متمرکز است. این نشان دهنده توانایی سازمان در تولید و مدیریت موثر منابع مالی است.

‏2. **کارایی عملیاتی**: عملکرد سازمانی معیارهای عملیاتی مرتبط با بهره وری، کیفیت و مقرون به صرفه بودن را نیز در بر می گیرد. این شامل اقداماتی مانند خروجی تولید، زمان چرخه فرآیند، کاهش ضایعات و استفاده از منابع است.

‏3. **همسویی استراتژیک**: میزان همسویی فعالیت ها و ابتکارات سازمان با اهداف و مقاصد استراتژیک آن جزء حیاتی عملکرد است. این شامل ارزیابی این است که چگونه اقدامات سازمان به چشم انداز و ماموریت بلند مدت آن کمک می کند.

‏4. **رضایت و وفاداری مشتری**: رضایت و وفاداری مشتریان از شاخص های کلیدی عملکرد سازمانی است. معیارهایی مانند امتیاز خالص پروموتر (NPS)، نرخ حفظ مشتری و مکانیسم‌های بازخورد، بینشی در مورد توانایی سازمان برای برآورده کردن نیازها و انتظارات مشتری ارائه می‌کنند.

‏5. **تعامل و رضایت کارکنان**: عملکرد یک سازمان نیز تحت تأثیر مشارکت، رضایت و رفاه کارکنان آن است. معیارهای مربوط به جابجایی کارکنان، رضایت شغلی و مشارکت در ابتکارات سازمانی نشان دهنده سلامت فرهنگ سازمانی است.

‏6. **نوآوری و سازگاری**: توانایی نوآوری، انطباق با تغییرات، و جلوتر ماندن از روندهای بازار یک جنبه حیاتی از عملکرد سازمانی است. این شامل اقدامات سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، راه اندازی محصول جدید و پاسخگویی سازمان به تغییرات بازار است.

‏7. **مدیریت ریسک**: مدیریت موثر ریسک ها از جمله ریسک های مالی، عملیاتی، حقوقی و اعتباری به عملکرد سازمان کمک می کند. این شامل ارزیابی قرار گرفتن در معرض خطر، اجرای کنترل‌ها و حفظ انعطاف‌پذیری در مواجهه با عدم قطعیت‌ها است.

‏8. **پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)**: سازمان ها به طور فزاینده ای بر اساس تعهد آنها به پایداری و مسئولیت اجتماعی ارزیابی می شوند. شاخص های عملکرد در این زمینه شامل کاهش اثرات زیست محیطی، شیوه های تجاری اخلاقی و کمک های اجتماعی به جوامع است.

‏9. **حاكميت و انطباق**: اثربخشي ساختارهاي حاكميت، استانداردهاي اخلاقي و انطباق با قوانين و مقررات جزء لاينفك عملكرد سازماني است. این شامل اقدامات مربوط به نظارت هیئت مدیره، شفافیت، و پایبندی به الزامات قانونی است.

‏10. **ایجاد ارزش سهامداران**: در نهایت، عملکرد سازمانی با ارزشی که برای سهامداران خود از جمله سهامداران، مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان و جامعه به طور کلی ایجاد می کند، سنجیده می شود. این شامل یک ارزیابی جامع از تأثیر سازمان بر همه ذینفعان مربوطه است.

‏با ارزیابی جامع این ابعاد از عملکرد سازمانی، رهبران می توانند بینشی در مورد سلامت کلی و اثربخشی سازمان خود به دست آورند و تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند تا بهبود مستمر و موفقیت پایدار را هدایت کنند.

پرسشنامه عملکرد سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *