دانلود مجموعه پرسشنامه های اختصاصی و تخصصی در رشته های مدیریت و ادبیات و… تهیه شده زیر نظر اساتید معتبر دانشگاه ها و موسسه گروه پژوهشی مدیریت ایران.

 

پرسشنامه استاندارد تعریف کوتاه و دقیقی دارد ولی ابتدا باید چند نکته در مورد پرسشنامه برای شما عزیزان توضیح دهم

وقتی یک محقق تصمیم می گیرد تا تحقیقی انجام دهد که ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه است، در مجموع دو راه دارد:

۱) استفاده از پرسشنامه‌های محقق ساخته

۲) ‌استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد یا هنجار شده
مورد شماره 1 را در مطالب بعد توضیح خواهیم داد ابتدا به موضوع مقاله که پرسشنامه استاندارد است می پردازیم

4 ویژگی عمده

۱- بخش معرفی : نام بنیانگذار پرسشنامه، سال بنیانگذاری، تعداد سوالات، مشخص باشد، اگرپرسشنامه دارای خرده مقیاس باشد، در این قسمت آورده می شود.

۲- دارای روش اجرا و نمره گذاری باشد.

۳- روش تفسیر داشته باشد.

۴- روایی و پایایی داخلی و خارجی اش مشخص باشد.

تعریف پرسشنامه استاندارد

منظور از پرسشنامه استاندارد یا هنجار شده که معادل آن در زبان انگلیسی Standardized Questionnaire یا Normalized questionnaire است،

یک پرسشنامه استاندارد جاصل مطالعه و کاربرد پرسشنامه های متعددی است که برای اهداف و متغیرهای مختلف طراحی شده است و محققان از بین آنها به پرسشنامه ای روا، پایا و دقیق  که بر روی جوامع مختلف اجرا شده و نهایتا منجر به نتیجه ای قابل استناد شده است، دست یافته اند.

برای مثال پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا کاستگلیون(2002) را در نظر بگیرید

پرسشنامه استاندارد مدیریت تحول گرا کاستگلیون دارای 39 سوال طراحی شده است و دارای 3 بعد می باشد.

تحول سازمانی نوعی استراتژی بهسازی سازمان است که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶ مطرح شد. اساس آن بر بینش ها و آگاهی های حاصله از پویایی های گروهی و نظریه و عملی مرتبط با تغییر برنامه ریزی شده، استوار است. حوزه تحول سازمان در راه تکاملی خود به چارچوبی منسجم از نظریه ها و کاربردها رسیده است که می تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل کند.