دانلود ترجمه مقاله رویکرد برنامه ریزی فرا آرمانی برای حل مشکل برنامه ریزی de Novo چندمعیاری – الزویر ۲۰۱۸

56,000 تومان

زمانی که شما برای رفع مشکلات تصمیم‌گیری چند آرمانی (MODM) دست و پنجه نرم می کنید، پیگیری بهینگی حقیقی برای اهداف در یک سیستم تصمیم‌گیری مشخص به طور معمول امکان پذیر نیست. حل این مشکل به مبادلات زیادی نیاز دارد ؛ یعنی، افزایش سطح رضایت هر معیار بدون کاهش توسط هر کسی ساده نیست. ( تزنگ و هوانگ 2014 ) . بنابراین، هر کسی در کار های مدل‌سازی تصمیم گیری چند معیاره باید زمانی از بده و بستان ها دوری گزیند که مشخص می گردد آیا نقطه راه حل بهینه بدست آمده است یا خیر .