دانلود ترجمه مقاله پیشبرد تحلیل ذی نفع پروژه توسط مفهوم سایه زمینه – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

در این مقاله، ما مفهوم ” سایه زمینه ” را به عنوان جایگزینی برای ادراک های محدود از “آنچه در آن برای من است” پیشنهاد می کنیم. مزایا و معایب یک رویکرد کاهنده در مقابل رویکرد ثروتمندتر و عمیق تر و جامع تر ” سایه زمینه” در تجزیه و تحلیل ذی نفعان مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله همچنین تأثیرات قابل توجه Prof. J. Rodney Turner را در زمینه مدیریت پروژه تجلیل میکند.