دانلود ترجمه مقاله پیشنهاد سیستم نظارت بر منطقه حفاظت شده دریایی علیه کشتیهای غیرقانونی با استفاده از حسگر تصویر و پردازش تصویر– الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

تنوع زیستی دریایی یک عنصر ضروری از اکوسیستم محیط زیست است. طبق بیان سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل ، بیشتر از %16 پروتئین حیوانی مصرف شده توسط انسانها توسط شیلات دریایی پوشش داده میشود. علاوه بر این، آشکار است که اهمیت اقتصادی تنوع زیستی طبیعت دریایی چشمگیر است. علاوه بر این، تنوع زیستی دریایی پیوستگی بومشناختی را جبران میکند و به عنوان یک مقاومت برجسته و همچنین برگشت پذیری قوی در برابر تغییرات آب و هوا است.