دانلود ترجمه مقاله تکنولوژی های بیسیم و کم وزن – الزویر ۲۰۱۸

10,000 تومان

تیم نجات درون غار، با استفاده از یک کنفرانس ویدئویی توسط سیستم جدید Ermes، اطلاعات مربوط به نظارت بر بیمار و اسکن اولتراسوند را در زمان واقعی با امدادگران مستقر در ورودی به اشتراک می گذارند. استفاده از مانیتورهای دستی، باتری خور، کم وزن، پارامتریک، دستگاه های اولتراسوند و سیستم های انتقال داده دیجیتال می تواند در شرایط سخت محیطی مانند آنچه در یک غار یافت می شود، کمک های پزشکی کامل را تضمین می کند.