دانلود ترجمه مقاله چالش هایی برای درک و کاربرد شناخت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

این خروج بزرگ برای دانشجویان باید این باشد که گزارشگری مالی در حال وارد شدن به دوره ای از تغییرات تقریباً بی سابقه است. استانداردهای اصول بنیاد که بر دامنۀ وسیعی از صنایع و مبادلات اعمال می شود ممکن است در نهایت به بهبود گزارشگری مالی منجر شود، اما مطمئناً پس از پذیرش، دوره ای از تنظیم مانند اصول به‌کاررفته وجود خواهد داشت. یک موضوع بالقوۀ دیگر این است که بسیاری از دانشجویان ممکن است مدل های حسابداری را که اکنون کامل هستند را مطالعه کرده باشند…