دانلود ترجمه مقاله تجریه‌ی کنترل فرمان و سیستم رانندگی برای اتومبیل‌های الکتریکیِ موتور داخل چرخ – الزویر 2018

32,000 تومان

برای بهبود قابلیت مدیریت و ثابت اتومبیل‌های برقیِ موتور داخل چرخ، یک استراتژیِ کنترل بر اساس متد کنترل تجزیه شده‌ی غیر خطی در این مقاله ارائه شده است، که کنترل هماهنگ‌شده‌ای از فرمان و سیستم رانندگی را تحقق می‌بخشد. ابتدا، مدل‌های غیر خطیِ اتومبیل الکتریکی موتور داخل چرخ و زیرسیستم آن ساخته شده است. سپس نظریه‌ی تجزیه‌ی سیستم معکوس برای تجزیه‌ی سیستم غیر خطی به چند زیرسیستم مستقل اعمال شده است، که در این صورت می‌توان کنترل هماهنگ‌شده‌ی هر زیرسیستم را تحقق بخشید.