دانلود ترجمه مقاله ارزیابی ارتباط پایداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

دسترسی، پذیرش و انتشار تکنولوژی و نوآوری های مدرن، نیروی محرک رشد و توسعه استراتژی رشد و توسعه اقتصادی دانش محور است. فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حال حاضر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی بسیاری از کشورهای جهان قرار دارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تبدیل به یک بعد ذاتی هر کشوری برای دستیابی به اقتصاد جامع، پایدار و رقابتی تر و عادلانه تر شده است. علاوه بر این، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) همچنین دارای توانایی گسترش انتشار نوآوری ها و فن آوری های مختلف در اقتصادها و جوامع است. ( هانکلوا و همکاران 2015 ، OECD 2012 ، سازمان ملل 2015).