دانلود ترجمه مقاله مدیریت درآمد، کیفیت حسابرسی و تأمین اعتبار بدهی – الزویر ۲۰۱۸

22,000 تومان

این تحقیق به ارزیابی رابطه میان کیفیت حسابرسی و فاینانس بدهی ، و مدیریت دارایی در کشور اردن پرداخت؛ یک بازار سرمایه کوچک با ویژگی‌های حاکمیتی و سازمانی متمایز. این مطالعه نتایج زیر را به دست داد. در ابتدا، این تحقیق از طریق نشان دادن رابطه میان کیفیت حسابرسی و فاینانس بدهی ، و مدیریت درآمدها ، که در بازارهای بزرگ‌تری مانند بریتانیا و ایالات متحده مشاهده می‌شوند، به تعمیم مقالات مختلف پرداخت.