دانلود ترجمه مقاله معماری، ارزش ها و ادراک: مابین لفاظی و واقعیت – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

موضوع همایش سه سالانه جهانی معماری XIV در مه 2015 در صوفیه «ارزش ها در معماری» بود (آکادمی بین‌المللی معماری، 2015). جستجو در گوگل درباره ارزش های معماری منجر به مقاله ویکی پدیا تحت عنوان «ارزش های طراحی معماری» می شود. مطالب این مقاله، که ارزش های طراحی ذیل را دسته بندی و ذکر می-کند- زیبایی شناختی، اجتماعی، محیط، سنتی، جنسیت محور، اقتصادی، نوین، ریاضی و علمی- از اوکابی (2015) پیروی می کند.