دانلود ترجمه مقاله عوامل مرتبط با خوشحالی در افراد مسن ساکن یک اجتماع – الزویر 2018

14,000 تومان

در تحليل رگرسيون چندجملهای، «رضايت از زندگی» به طور معناداری با رضايت از زندگی (RRR: 0.53)، افسردگی (RRR: 1.46)، فوبیایی اجتماعی (RRR: 1.24) و سن (RRR: 1.06) مرتبط بود. نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه عوامل روانشناختي و سن، بر ميزان شادكامي در افراد مسن كه در جامعه زندگي مي كنند، تأثير مي گذارند. علاوه بر این، غربالگری بهتر، تشخیص و درمان اختلالات روانشناختی می تواند احساس سعادت را در میان افراد مسن افزایش دهد.