دانلود ترجمه مقاله روند مخالف راهبرد بازاریابی اجتماعی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷)

17,000 تومان

این پژوهش یک رویکرد کاربردی و پنج مرحله‌ای را برای بررسی و رسیدگی مسائل اصلی و آتی در حوزه بازاریابی اجتماعی به ترتیب هدف‌گذاری تصمیم‌های موج بالا و قانون‌گذاران پرداخت. این رویکرد بازاریابی یکپارچه رابطه‌ای به‌طور نظام‌مند و هدفمندی برای هدایت مدیران از طریق فرایند طراحی کمپ‌های بازاریابی اجتماعی با اثربخشی بالا که مخاطبین موج بالا را هدف‌گذاری می‌کنند، هدف‌گذاری شده است. این ممکن است که در طراحی اثربخش و اجرای کمپ‌های بازاریابی اجتماعی موج بالا اثرات مشابه و هم‌زمانی را بر مخاطبین موج پایین نیز داشته باشد.