دانلود ترجمه مقاله توسعه سیستم جایگذاری مبدل هوشمند (ترانسفورماتور) با استفاده از بازوی رباتی– الزویر ۲۰۱۸

26,000 تومان

در دهه ۱۹۶۰ ، اجزای الکترونیکی اکثرا با استفاده از روش سرهم بندی – پین سرهم بندی می شد ، که نیازمند نیروی کار دستی قابل توجه و اساسی بود. در دهه ۱۹۸۰ ، فناوری های Surface Mount به تدریج به بلوغ رسیده ، که منجر به خلق ماشین های جایگذاری بخش تک-حرکتی مختلف شده که بعدا در درون ماشین هایی با موقعیت یابی دقیق و توانایی های جایگذاری بخشی خودکار توسعه داده شده بود. این ماشین های جایگذاری با هدف-خاص عموما بازوهای رباتی با ۴ درجه ازادی (DOF; hereafter 4-DOF بازوی رباتی) را بکار می گیرد