دانلود ترجمه مقاله تفکیک اثر فعالیت‌های بنگاه‌های اجتماعی بر سلامت – الزویر ۲۰۱۸

64,000 تومان

یافته‌های این پژوهش حاکی از آنند که اشکال متفاوت بنگاه‌های اجتماعی قادر به اثرگذاری بر ابعاد مختلف سلامت و بهداشت به طرق گوناگون- مثلاً، از رهگذر به خطر افکندن احساس مالکیت و کنترل، بهبود شرایط محیط (فیزیکی و اجتماعی)، و فراهم نمودن یا تسهیل اشتغال معنادار – می‌باشند. بالتبع، حوزه‌های تحقیق و مطالعه بیشتر در این خصوص، برجسته می‌گردند.