دانلود ترجمه مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌های مدیریت ضایعات بر رفتار ضایعات خانوار: مورد سوئد – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

علی‌رغم این واقعیت که اثرات انگیزشی مستقیم این دو سیستم باید مشابه باشند. جمع‌آوری مجزای ضایعات غذایی مرتبط با افزایش بازیافت نه‌تنها ضایعات غذایی بلکه دیگر ضایعات بود. معرفی جمع‌آوری مجزای ضایعات غذایی به طور غیرمستقیم به خانوارها علامت می‌دهد که بازیافت، مهم و مطلوب است و نتایج ما نشان می‌دهند که این اثر علامت‌دهی می‌تواند به‌اندازه اثرات انگیزشی مستقیم اهمیت داشته باشد.