دانلود ترجمه مقاله رشد کنترل شده و تسهیل شده میکرو میله های بسیار بلند مولیبدات نقره هگزاگونال با استفاده از اتیلن گلایکول – الزویر ۲۰۱۸

28,000 تومان

سنتز شامل مخلوط کردن محلول نیترات نقره با غلظت های مختلف (0.025, 0.075, 0.125M) با مولیبدات آمونیوم در حضور ml 10 اتیلن گلایکول و عملیات هیدروترمال در دمای 150 درجه سانتیگراد به مدت 12 ساعت بود. تنها غلظت 0.075M نیترات نقره منجر به تشکیل شش وجهی های کامل شد…

25% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9