دانلود ترجمه مقاله استرانسیوم فریت به عنوان یک جزء کاتالیزور سه طرفه – الزویر ۲۰۱۸

8,000 تومان

میزان کاهش CO و دیگر مؤلفه‌های مضر در مورد پوشش قابل مقایسه با لایه‌ی است. پس از برقراری شرایط راکتور(ºC 700 در مدت 15-20 دقیقه)، ریز ساختار هر دو کاتالیزور بدون تغییر باقی می‌ماند. استرانسیوم فریت یک شبکه کریستالی ارتورومبیک از نوع برون میلریت را حفظ کرد، در حالی که نیکل در هردو صورت فلزی و اکسیدی شناسایی شد.