دانلود ترجمه مقاله پیش بینی نوسانات ارزش سهام در بورس و بازار مبادلاتی – امرالد ۲۰۱۸

20,000 تومان

پژوهش های قبلی تأثیر اطلاعات حاوی میزان سهام بازار ارز خارجی در نوسان قیمت سهام را نادیده گرفته اند، که منجر به برآورد متعصبانه از پارامترهای مدل می شود. مدل SV-VOL با اطلاعات میزان سهام نه تنها می تواند به طور موثر مشکلات سنتی استفاده ناکافی از اطلاعات میزان سهام را حل کند، بلکه دقت تخمین مدل را بهبود می بخشد و یک مکمل مفید برای متون تحقیقاتی موجود با ارائه اطلاعات آماری به مدل از طریق پردازش وزنی محسوب می شود. الگوریتم اکتشافی SMC پیشرفت و توسعه الگوریتم غیر پارامتری در داخل را بهبود می بخشد و تلاش های مثبتی برای تایید وزن اطلاعات میزان سهام بازار ارز به دست می دهد و نتایج مفیدی ارائه می دهد…