دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی الگوریتم ژنتیک بر اساس کنترل حرکت غیرخطی کشتی – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

حرکت کشتی به علت تغییر شرایط محیطی (یعنی باد، امواج و جریان) و تغییرات در رفتار سیستم با تغییرات خم شدگی، غیرتعادل شدگی، فرورفتن عقب کشتی، عمق آب، رشد گونه هاب دریایی روی بدنه و غیره یک مشکل پیچیده است. برای رسیدگی این مسئله کنترل، تکنیک های متداول مانند کنترلرهای مبتنی بر PIO (تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر) و انواع آنها برای طراحی فرمان خودکار به دلیل سادگی، قابلیت اطمینان و هزینه کم آنها محبوب هستند.