دانلود ترجمه مقاله عدم تقارن ایدئولوژیکی در تایید اخلاقی گسترش اطلاعات غلط توسط سیاستمداران – الزویر ۲۰۱۹

18,000 تومان

در کشورهای مختلف دنیا، مردم در حال رشد فزاینده گسترش عمدی اطلاعات نادرست هستند. همکاری حاضر با هدف عمیق‌تر کردن شناخت ما از نحوه قضاوت مردم از طریق بررسی رابطه بین ایدئولوژی و تایید اخلاقی گسترش اطلاعات نادرست توسط سیاستمداران بود. براساس مقالات مربوط به این که افراد بالا (در برابر پایین) در جناح راست استبدادی (RWA) به مقامات تسلیم می‌شوند، و اینکه گرایش چیرگی (سلطه گری) اجتماعی (SDO)براساس تایید یک جهان‌بینی قانون جنگل، یک ارتباط مثبت بین نگرش‌های جناح راست و سطوح تایید اخلاقی رفتارهای تزویرانه توسط سیاستمداران پیش‌بینی شده‌است.