دانلود ترجمه مقاله روش های تقویت انتقال حرارت برای بهبود عمر آب بند – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

در بخش قبلی، روش های متفاوتی برای ارتقاء دما در آب بندهای مکانیکی ارائه شدند. این بخش بر آزمایش های آزمایشگاهی به کارگرفته شده به منظور ارزیابی عملکرد تریبولوژیکال تمرکز می کند. به طورخاص، نتایج یک تحقیق جدید توسط زیائو و خوانساری خلاصه شده است (۲۰۱۵). رینگ های آب بند از فولاد ضد زنگ حرارت دیده (۱۷-۴PH) با لوله و بدون لوله حرارتی درون ساز سایشی ساخته شدند که در مقابل عنصر دیسکی-شکل چرخشی ساخته شده از همان مواد قرار می گیرد.