دانلود ترجمه مقاله ارزیابی و مدیریت ریسک عوامل انسانی: فرایند ایمنی در مهندسی – الزویر ۲۰۱۸

56,000 تومان

با رشد اقتصادی و توسعه علم و فناوری، تعداد حوادث و مرگ و میرها به طور معنی داری کاهش یافته است. با این وجود وضعیت ایمنی هنوز هم ناامید کننده است. در تجزیه و تحلیل عوامل موثر در حوادث، اکثر حوادث ناشی از عوامل انسانی است. این مطالعه نشان داد 70٪ الی80٪ حوادث هوایی، 60٪ حوادث پتروشیمی، 90٪ حوادث متالورژی آهن و فولاد و 90٪ حوادث ترافیک جاده ای ناشی از عوامل انسانی است (Cai، 2008).