دانلود ترجمه مقاله الگوریتم های رمزگذاری-فشرده سازی با ترکیب سیستم (hyper-chaotic) – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

الگوریتم رمزنگاری فشرده سازی تصویر مبتنی بر سیستم فراآشوب، تبدیل گسسته کسینوسی و تبدیل تصادفی کسری گسسته طراحی شده است. توالی آشوبی که از سیستم فراآشوب بعد بالا بدست امده است برای کنترل ماتریس تصادفی تبدیل تصادفی کسری گسسته استفاده می شود و سپس طیف فشرده شده به وسیله ی تبدیل تصادفی کسری گسسته رمزنگاری می شود. کلید های اصلی روش رمزنگاری تصویر شامل مرتبه DFRT و پارامترهای سیستم فراآشوب می باشند.