دانلود ترجمه مقاله بهبود عملکرد قابلیت LVRT در اینورتر‌های PV تک‌فاز متصل به شبکه با استفاده از مدل کنترلر پیش‌بینانه – الزویر ۲۰۱۸

26,000 تومان

در دهه‌های اخیر ظرفیت سیستم‌های PV در شبکه برق بطور چشم‌گیر در حال افزیش بوده است [3-1]. بر اساس انجمن صنعت فتوولتاییک اروپایی (EPIA) برآورد می‌شود که نصب سیستم‌های PV در جهان تا سال 2020 در حدود 345 گیگاوات باشد [4]. همراه با افزایش ظرفیت، نگرانی‌هایی در مورد اثرات آنها بر کیفیت توان و قابلیت اطمینان شبکه وجود دارد. از اینرو مطالعات مختلفی به منظور بررسی چنین چالش‌هایی انجام شده است