دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل مالی پینچ: الگوریتم هدف گذاری حداقل هزینه فرصت – الزویر ۲۰۱۸

22,000 تومان

استفاده بهینه از منابع طبیعی، همچنین جلوگیری از انباشت آلاینده ها در اتمسفر، دوتا از مهمترین عوامل برای دستیابی به مدیریت پایدار منابع زیست محیطی هستند. حفاظت از منابع طبیعی و پیشگیری از آلودگی نیازمند استفاده کارآمد از منابع، پیاده سازی فرایندهای پاک کننده تر و سبزتر، کاهش منابع آلودگی و بازیافت مواد است.