دانلود ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در یک جهان متصل – الزویر ۲۰۱۸

9,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در یک جهان متصل – الزویر ۲۰۱۸:با این وجود، این الگوی جدید چالش های بسیاری در حوزه امنیت و حریم خصوصی به ارمغان می آورد که دربرگیرنده احراز هویت و تایید هویت ، محرمانگی داده ها و اطلاعات شخصی و ارتباطات و رایانش امن است. بنابراین، بررسی و