دانلود مقاله ترجمه شده معماری تحلیلی بیگ دیتا برای اینترنت اشیای کوچک – ۲۰۱۸ IEEE

17,000 تومان

انالیز داده ها و ارزیابی سیستم سیستم پیشنهادی با استفاده از Spark و GraphX با نصب یک Hadoop تک گره در UBUNTU 14.04 LTS coreTMi5 با پردازنده ۳٫ ۳ گیگاهرتز و ۴ گیگابایت حافظه اجرا می شود. برای ترافیک زمان واقعی بسته های Pcap از مجموعه داده ها را ، با استفاده از کتابخانه Wireshark تولید کردیم و آنها را به سیستم توسعه یافته فرستادیم. کتابخانه های ورودی Hadoop-pcap-lib، Hadoop-pcap-side و Hadoop Pcap برای پردازش بسته های شبکه و تولید فرمت های قابل خواندن Hadoop (فایل توالی) در مرحله جمع آوری و تجمع استفاده می شوند تا داده ها بتوانند توسط Hadoop و GraphX پردازش شوند. GraphX برای ساخت و پردازش گراف ها با هدف تصمیم گیری های حمل و نقل هوشمند استفاده می شود. ما میزان بسیار زیاد داده های [۱۴، ۱۵] در نظر گرفتیم. شدت ترافیک در زمان های مختلف در یک مسیر متفاوت است. آنالیز شدت زمان های مختلف روز به مدیران در مدیریت و ساخت یک برنامه ی مناسب برای ترافیک در آن زمان کمک می کند.