دانلود ترجمه مقاله اثرات پلاکت بر پیشرفت سرطان – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

بعدها، بسیاری از شواهد بالینی و تجربی، این ایده را مطرح می کند که پلاکتها در پیشرفت بیماری های بدخیم و در ترومبوز مرتبط با سرطان نقش متعددی ایفا می کنند. در این بررسی، ما نقش پلاکتهای پرورش یافته برای تومور (TEPs) در پیشرفت سرطان را از تومورهای اولیه تا شیوع متاستاتیک ثانویه، بررسی خواهیم کرد.