دانلود ترجمه مقاله مدل های کسب و کار و طراحی سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

 تعریف واضح یک مدل کسب‌وکار , نظریه را قادر به توسعه سیستماتیک و ارایه راهنمایی منسجم به مدیران می‌سازد. دوم، ما پیشنهاد می‌کنیم که پیکربندی ارزش یک متغیر تصادفی است که باید در نظریه‌پردازی آینده و ساختمان مدل گنجانده شود. هر یک از عناصر یک مدل کسب‌وکار بسته به پیکربندی ارزش شرکت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.