دانلود ترجمه مقاله روش شناسی شبیه سازی و تحلیل کارایی پروتکل انتقال مبتنی بر کد گذاری شبکه در شبکه های داده های بزرگ بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

برنامه های کاربردی دارای داده های بزرگ، توجهات بسیاری را جلب کرده اند. آنها دارای چهار خاصیت ‘V’ هستند، یعنی حجم، شتاب، تنوع، و صحت. حجم بالا نیازمند انتقال با توان خروجی بالا، است و شتاب بالا نیازمند تأخیر انتها به انتهای پایین در کل مسیر مسیریابی است. تنوع به انواع داده های مختلف، اشاره دارد و صحت به این معناست که داده ها ممکن است ناقص یا دارای نویز باشند. اگر ما از یک شبکه بی سیم برای تحویل داده های بزرگ استفاده کنیم…