دانلود ترجمه مقاله انتخاب حسابرس برای Bradco با استفاده از شاخص های کیفیت ممیزی – الزویر ۲۰۱۸

23,000 تومان

آیتم‌های زیر بنا به درخواست از Anna Johnson-Snyder در دسترس می‌باشند (johnsonan18@ecu.edu) : (1) راهنما برای بحث کلاسی، (۲) نمونه از کاربرگ تکمیل شدۀ دانشجو، و (۳) الگوهای اکسل. ده شاخص دیگر از کیفیت حسابرسی اتخاذ شده از عناوین مختلف مورد بحث توسط تنظیم کنندگان و سایر گزینشگران (برای مثال IAG، ۲۰۱۳؛ PCAOB، ۲۰۱۵؛ CAQ، ۲۰۱۶) نیز توضیح داده شده و در دسترس می‌باشد. بسته به محدودیتها و اولویتهای زمانی مدرس، بحث در مورد بعضی از شاخص‌های دیگر یا همه آن‌ها می‌تواند این فعالیت را تکمیل کند. با این وجود، درحالیکه جزئیات مختص فعالیت هر شاخص در اطلاعات پس زمینه ارائه نمی‌شود، دانشجویان نمی‌توانند صفحه کاربرگ دانشجو را برای شاخص‌های دیگر کامل نمایند.