دانلود ترجمه مقاله فرصت های برنامه های کاربردی شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر نرم افزار (نرم افزار محور) برای مدیریت کارآمد شبکه : یک بررسی – الزویر ۲۰۱۸

28,000 تومان

WSN ها ، فن آوری های شبکه حسگر هستند که به طور گسترده ای در نظارت بر محیط زیست، نظارت جوی، نظارت بر فرآیند، سنجش مواد، برنامه های امنیتی و غیره به کار گرفته می شود. این شبکه ها بر روی شبکه های جمعی و محاسبات حسگرهای منحصر به فرد، براساس خواص سنجش فیزیکی و قابلیت های پردازش آنها عمل می کنند. نودهای حسگر، به صورت مشارکتی باهم ارتباط برقرار کرده و اطلاعات جمع آوری شده را به سیستم کنترل شبکه اصلی برای پردازش و بازیابی بیشتر، انتقال می دهند.