دانلود ترجمه مقاله رفتار پانچ دال های RC تقویت و اصلاح شده با CFRP – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

در اين تحقيق، رفتار پانچي مقاومت دال بتني تقويت شده با پليمر تقويت شده با الیاف (فیبر) کربنی (CFRP)، سيزده دال RC به طول ۹۶۵ ميليمتر، عرض ۶۸۰ ميليمتر و ضخامت ۶۰ ميليمتر بررسي شده است. آزمایش ها نشان داد که اثر تقویت با CFRP باعث افزایش بار گسیختگی می شود. اثر تقویت با CFRP بر روی دال های پیش بارگذاری شده (تا حدی تخریب شده) انجام شد. با توجه به این آخرین گروه آزمایش، موارد زیر را ارتقا می دهیم: بار ترک خوردگی دال های تقویت شده تا (۴۱٪ -۷۰٪) نسبت به دال کنترل افزایش می یابد. تقویت CFRP دال های کنترل باعث افزایش بار نهایی (٪ ۳۱ -۵۸٪) در مقایسه با دال های تقویت نشده می شود