دانلود ترجمه مقاله عملکرد هتل – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله عملکرد هتل – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله عملکرد هتل : مدیران هتل از استراتژی کسب‌وکار جهت‌گیری بازار استفاده می‌کنند، و برای در نظر گرفتن پیاده‌سازی SMA ، عدم استفاده از SMA توصیه‌شده است. یکی از اولین گام‌ها در این فرآیند ، توجه مدیران هتل به نیازهای آموزشی کارکنان کلیدی می‌باشد. درحالی‌که مدیریت ارشد (مانند ، مدیرکل) و حسابداران مدیریت به آموزش نیاز دارند، ممکن است مدیران سطح پایین‌تر و هم‌چنین سایر کارکنان کلیدی از آموزش بهره‌مند شوند (بارالدیت و همکاران،۲۰۰۷؛ کارلسون وال و همکاران،۲۰۱۵).

به‌عنوان‌مثال، کارلسون وال و همکاران (۲۰۱۵)، بر اساس مطالعه موردی ارتباط میان یک شرکت رباتیک و جنرال موتور به این نتیجه رسیدند که آموزش کارکنانی که با مشتری ارتباط نزدیک دارند ( مانند بازاریابان)، در حسابداری حائز اهمیت می‌باشد ، زیرا معمولاً زمانی برای مشورت کردن با حسابداران و مدیران ارشد وجود ندارد. در عوض، کارکنانی که با شرکت جنرال موتور ارتباط نزدیک دارند، باید بتوانند از حسابداری برای تصمیم‌گیری‌های مهم استفاده کنند.

عنوان فارسی مقاله:

عملکرد هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

مجله بین المللی مدیریت مهمانداری – International Journal of Hospitality Management

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Strategic management accounting
Customer accounting
Competitor accounting
Market orientation
Customer performance
Financial performance
Contingency theory
تعداد صفحات ترجمه شده: 26 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Sven Seidenstricker، Erwin Rauch، Cinzia Battistella
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 11 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس:  

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده
مقدمه
بررسی ادبیات
استراتژی‌ های کسب‌ و کار متمرکز مرتبط با مشتری هتل
استراتژی کسب‌ و کار جهت‌گیری بازار
استراتژی کسب‌ و کار برتر با کیفیت بالاتر
جهت‌گیری بازار و استراتژی‌ های کسب‌وکار باکیفیت
مشتری و عملکرد مالی
توسعه فرضیه
استراتژی کسب‌ و کار جهت‌ گیری بازار هتل و استفاده از SMA
استراتژی کسب‌ و کار باکیفیت هتل و کاربرد SMA
اندازه هتل و کاربرد SMA
کاربرد SMA هتل و عملکرد مشتری
کاربرد SMA هتل و عملکرد مالی
مشتری هتل و عملکرد مالی
روش
نمونه و روش
معیارها
نتایج
بحث و نتیجه‌ گیری
محدودیت‌ ها و راه‌هایی برای تحقیقات آینده
مفاهیم مدیریتی
پیوست A . آیتم‌ های حسابداری مدیریت استراتژیک و واژه‌نامه


چکیده

در مطالعه حاضر، ادعا می‌شود که برای افزایش رقابت و عملکرد، هتل‌ها باید سیاست‌ها و شیوه‌های داخلی را توسعه دهند و پیاده‌سازی کنند، ازجمله حسابداری مدیریت استراتژیک که با استراتژی‌های کسب‌وکار سازگاری دارند و برای تغییر نیازهای رقابتی موردتوجه قرار می‌گیرند. در اینجا، یک نمونه متشکل از 80 هتل برای بررسی عامل پیشرو کلیدی مزیت حسابداری مدیریت استراتژیک هتل و تأثیر آن بر مشتری هتل و عملکرد نهایی مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده تأثیر استراتژی کسب‌وکار جهت‌گیری بازار ، یکی از عوامل تعیین‌کننده مزیت حسابداری مدیریت استراتژیک هتل و اثر واسطه‌ای حسابداری مدیریت استراتژیک هتل و عملکرد مشتری هتل بر ارتباط میان استراتژی کسب‌وکار جهت‌گیری بازار هتل و عملکرد مالی هتل می‌باشند. برای محققان و مدیران هتل که در رابطه بامطالعه یا استفاده از حسابداری مدیریت استراتژیک در آینده نگران هستند، پیشنهاداتی ارائه‌شده‌اند.


Abstract

In the current study, we contend thatto enhance their competitiveness and performance, hotel properties need to develop and implement internal policies and procedures such as strategic management accounting that are consistent with their business strategies and account for changing competitive demands. We employ a sample composed of 80 hotel properties to investigate the key precursor of hotel property strategic management accounting use and its impact on hotel property customer and financial performance. The results highlight that market orientation business strategy is a key determinant of hotel property strategic management accounting use and illuminate the mediating influence of hotel property strategic management accounting use and hotel property customer performance on the relationship between hotel property market orientation business strategy use and hotel property financial performance. Recommendations are provided for both researchers and hotel managers concerning their future study of, or use of, strategic management accounting.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله عملکرد هتل

مقدمه

محققان اظهار داشته‌اند که برای افزایش رقابت و عملکرد، هتل‌ها باید سیاست‌ها و شیوه‌هایی که با استراتژی‌های کسب‌وکار آن‌ها سازگاری دارد را توسعه دهند و پیاده‌سازی کنند، و آن‌ها را برای نیازهای رقابتی در نظرگیرند (ترسی و همکاران ، 2008). هرچند در مطالعات اخیر اندازه هتل (پاولاتوس،2015) و استراتژی‌های کسب‌وکار (مک مانوس ، 2013؛ پاولاتوس،2015) به‌عنوان پیش سازهای بالقوه حسابداری مدیریت استراتژیک هتل (SMA)، تأثیر مثبت و بالقوه استراتژی کسب‌وکار جهت‌گیری بازار هتل  (مک مانوس ، 2013 ؛ وانگ و همکاران،2012) و مزیت SMA (مک مانوس ،2013) بر مشتری هتل و عملکرد مالی نشان داده‌شده‌اند، کمبود شواهد تجربی منعکس‌کننده این اثرات می‌باشند (به کارلسونوال و همکاران ، 2015 مراجعه کنید). ازاین‌رو، هدف این مطالعه بررسی عوامل تعیین‌کننده مزیت SMA هتل و تأثیر آن بر مشتری هتل و عملکرد مالی می‌باشد. هتل‌ها به شیوه‌های بررسی مدیریت هتل توجه خاصی دارند (السوبا و همکاران، 2015؛ اندرسون و گیلدینگ،2006 ؛ مک مانوس،2013؛ پاولاتوس،2013 ؛ پاولاتوس و پاگیوس،2009a ، 2009b). این مطالعه،بر اساس بررسی احتمال کاربرد SMA کادز و گیلدینگ (2008) در میان شرکت‌های بزرگ اسلوونیایی قرار دارد ، اما از برخی جهات متمایز است. اول، این مطالعه بر یک صنعت خاص،یعنی صنعت هتل متمرکز است. صنایعی که شامل درجه بالایی از رقابت هستند، با SMA تناسب بیش‌تری دارند ( کادز و گیلدینگ،2008) و صنعت هتل شامل درجه بالایی از رقابت است ( میا و پاتیار، 2001). دوم، درحالی‌که در مطالعات هتل سطح شرکت (به‌عنوان‌مثال، کالیر و گرگوری،1995) کاربرد فزاینده SMA موردبررسی قرارگرفته است، در سطح هتل استفاده از SMA زیاد نیست، حتی اگر مدیران هتل قصد داشته باشند بیش‌تر از SMA استفاده کنند (پاولاتوس و پاگیوس، 2009a). سوم، استراتژی‌های سطح شرکت( انز ،2010 ؛ هودری و استرومن،2014) و سیستم‌های کنترل مدیریت گروه‌های هتل معمولاً در سطح هتل اصلاح می‌شوند. در اینجا، نمونه‌ای متشکل از 80 هتل برای بررسی عوامل تعیین‌کننده کلیدی کاربرد SMA و تأثیر آن بر مشتری هتل و عملکرد مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده کاربرد استراتژی کسب‌وکار جهت‌گیری بازار هتل به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده کلیدی مزیت SMA هتل می‌باشند و تأثیر واسطه‌ای مزیت SMA هتل و عملکرد مشتری را بر ارتباط میان مزیت استراتژی کسب‌وکار جهت‌گیری بازار هتل و عملکرد مالی منعکس می‌کنند. برای محققان و مدیران هتل که در رابطه بامطالعه یا استفاده از حسابداری مدیریت استراتژیک در آینده نگران هستند، پیشنهاداتی ارائه‌شده‌اند.

بررسی ادبیات

نظریه احتمال: سیستم‌های کنترل مدیریت، استراتژی و عملکرد

اصل اساسی نظریه احتمال این است که یک طراحی ساختار بهینه متناسب با  استراتژی معینی وجود دارد که موجب عملکرد بهینه می‌شود ( گردین و گرو ، 2004). روابط میان سیستم‌های کنترل مدیریت و استراتژی یکی از نکات مهم پژوهش نظریه احتمال می‌باشد ( لانگفیلد- اسمیت ، 2008).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *