دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین کیفیت عایدات و مالکیت نهادی استراتژیک – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین کیفیت عایدات و مالکیت نهادی استراتژیک

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین کیفیت عایدات و مالکیت نهادی استراتژیک – الزویر ۲۰۱۷:نتیجه گیری مراجع قبل نشان داده اند که مالکیت نهادی بالاتر مرتبط با کیفیت بهتر درآمد ها است و شواهد صرفا محدود به آمریکا شده اند. در این مقاله، ما به بررسی این رابطه در یک نمونه گسترده تر پرداخته ایم. ما یک رابطه مثبت را بین مالکیت نهادی استراتژیک و کیفیت درآمد ها در ۴۱ کشور در نظر گرفته ایم. همچنین ما دریافته ایم که این رابطه در کشور های دارای حمایت قدرتمند از سرمایه گذار بیشتر است. نتایج ما نشان می دهند که افزایش انحراف استاندارد در مالکیت نهادی مرتبط با افزایش %۶٫۱ در کیفیت درآمد ها در کشور های دارای حمایت بالا از سوی سرمایه گذار است، در حالی که افزایش مشابه در مالکیت نهادی مرتبط با افزایش %۱٫۴ در کیفیت در آمد ها در کشور های دارای حمایت کم از سرمایه گذار است.

عنوان فارسی مقاله:

در مورد ارتباط بین کیفیت عایدات و مالکیت نهادی استراتژیک: آیا قدرت حمایت از سرمایه گذار مهم است؟

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

مجله حسابداری و سیاست عمومی – Journal of Accounting and Public Policy

کلمات کلیدی فارسی:
 کیفیت درآمد ها، مالکیت نهادی استراتژيک، حمایت سرمایه گذار، نظارت
کلمات کلیدی انگلیسی:
Earnings quality
Strategic institutional ownership
Investor protection
Monitoring
تعداد صفحات ترجمه شده: 45 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
LigangZhongaLamiaChouroubYangNi
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 22 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله مالکیت نهادی استراتژیک

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

۱٫ مقدمه

۲٫ پیشینه پژوهش و ارائه فرضیات

۲٫۱ مالکیت نهادی و کیفیت حسابرسی

۲٫۲ محیط قانونی و کیفیت درآمد ها

۳٫ داده ها و روش شناسی

۳٫۱ منابع داده ای

۳٫۲ سنجش کیفیت درآمد ها

۳٫۳ مدل رگرسیون

۴٫ نتایج تجربی و بحث

۴٫۱ خصوصیات نمونه

۴٫۲ نتایج رگرسیون چند متغیره

۴٫۳ آزمون های استواری

۴٫۴ تحلیل اضافی

۵٫ نتیجه گیری

پیوست


چکیده

هدف این تحقیق، ارزیابی (1) ارتباط مالکیت نهادی استراتژیک با کیفیت بهتر درآمد ها در سطح بین المللی و (2) تغییر این رابطه با قدرت حمایت سرمایه گذار است. با استفاده از داده های سطح شرکت از 41 کشور مختلف، ما ارتباط مثبت بین مالکیت نهادی استراتژی و کیفیت درآمد های شرکت را به شکل مستند ارائه کرده ایم. همچنین، ما دریافته ایم که ارتباط مستند از نظر اقتصادی دارای اهمیت بیشتر در کشور هایی با حمایت قدرتمند تر از سوی سرمایه گذار است. نتایج ما نسبت به ظرفیت آزمون های استواری، از کارایی مناسبی برخوردار بوده اند. ما یافته های خود را مطابق با شواهدی تفسیر می کنیم که طی آن نظارت بر نقش ایفا شده توسط سرمایه گذاران نهادی تا حدودی با حمایت سرمایه گذار در سطح کشور شکل می گیرد.


Abstract

The aim of this study is to examine: (i) whether strategic institutional ownership is associated with better earnings quality at the international level and (ii) whether this relationship varies with the strength of investor protection. Using firm level data from 41 different countries, we document a positive association between strategic institutional ownership and firm earnings quality. More importantly, we find that the documented association is economically more significant in countries with stronger investor protection. Our results are robust to a battery of robustness tests. We interpret our findings as evidence that the monitoring role played by institutional investors is shaped by the degree of investor protection at the country level.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله مالکیت نهادی استراتژیک

  1. مقدمه

هدف این تحقیق، ارزیابی (1) وجود ارتباط مثبت بین مالکیت نهادی استراتژیک با کیفیت درآمد ها در سطح بین المللی و (2) تغییر این رابطه با قدرت حمایت سرمایه گذار در سطح کشور است.

انگیزه جهت انجام این تحقیق ناشی از دو دسته از مراجع است. در طی دسته اول، مطالعات متعدد نشان می دهند که سرمایه گذاران نهادی به ویژه به ویژه سرمایه گذاران اختصاص داده شده، از شرکت های آمریکایی منتفع می شوند. به طور مثال، مالکیت نهادی دارای ارتباط مثبت با قدرت مالی شرکت (چانگ و همکاران 2015)، کیفیت درآمد ها (راجوپال و همکاران 2002)، حساسیت عملکرد پرداخت (هارتزل و استراکس 2003) و پرداخت تقسیم شده است (کرین و همکاران 2016). علاوه براین، این شاخص دارای ارتباط منفی با مدیریت درآمد ها مبتنی بر فعالیت های واقعی (باشی 1998؛ روچودهاری 2006؛ زنگ 2012) و پاداش مدیران به طور کلی (هارتزل و استراکس 2003) است. هر چند که شواهد گسترده ای وجود دارند که نشان می دهند سرمایه گذاران نهادی به ویژه سرمایه گذاران اختصاصی، نقش نظارتی را در شرکت های آمریکایی ایفا می کنند، تحقیقات تجربی به تدریج به ارزیابی وجود این نقش ها در بخش های دیگر به دلیل دسترسی به اطلاعات پرداخته اند.

دومین دسته مرتبط در مراجع در مورد تحقیقاتی است که به بحث در مورد عوامل نهادی کشوری نسبت به کیفیت گزارش دهی مالی می پردازند. به طور مثال، بال و همکاران (2000) دریافته اند که درآمد ها در کشور های دارای حقوق عرفی زمان بر تر از کشور های دارای مجموعه قوانین و سامان نامه ها است، و لوییز و همکاران (2003) به بیان ارتباط منفی بین مدیریت درآمد ها و میزان حمایت سرمایه گذار در سطح کشور پرداخته اند. کانال هایی که طی آن حمایت سرمایه گذار می توانند بر روی کیفیت درآمد ها تاثیر بگذارند، به عنوان یک پرسش مهم باقی می ماند. لیوز و همکاران (2003) یافته های خود را به تفاوت ها در انگیزه شرکت ها جهت مدیریت درآمد ها نسبت می دهند. مولفان بیان کرده اند که مدیران شرکت های واقع در کشور های دارای سطح حمایت بالای سرمایه گذاران دارای توانایی کمتر جهت بهره مندی از منافع کنترل خصوصی می باشند که این موضوع موجب کاهش انگیزه آنها جهت مدیریت درآمد ها می گردد. فرانسیس و وانگ (2008) نشان داده است که ساختار حمایت موثر از سوی سرمایه گذار مرتبط با افزایش کیفیت درآمد ها برای شرکت های دارای کیفیت حسابرسی بالا است. آنها بیان کرده اند که با سخت گیرانه تر شدن فرآیند حمایت از سرمایه گذار، احتمال کشف گزارش دهی غلط مشتری و تنبیه حسابرسان افزایش یافته و در نتیجه انگیزه حسابرسان با رفتار مدیریت درآمد های شرکت کاهش می یابد. اخیرا، بن نصر و همکاران (2015) دریافته اند که هر چند مالکیت دولتی مرتبط با کاهش کیفیت درآمدها است، مالکیت خارجی مرتبط با افزایش کیفیت درآمد ها است. ارتباط مثبت بین مالکیت خارجی و کیفیت درآمد ها محدود به کشور هایی با دولت های با ثبات تر و ریسک کمتر سلب مالکیت دولتی است.

در این تحقیق، ما بحث می کنیم که قدرت فرآیند حمایت سرمایه گذار بر روی ارتباط بین کیفیت درآمد ها و مالکیت نهادی تاثیر می گذارد. از یک سو، کیفیت درآمد ها در کشور های دارای حمایت قدرتمند از سوی سرمایه گذار بالا است (لیوز و همکاران 2003

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *