دانلود ترجمه مقاله کنترل (نظارت) بسامد بار قدرتمند مبتنی بر LMI برای سیستم های توان (برق) زمان تاخیر از طریق تخمین حاشیه تاخیر – الزویر ۲۰۱۸

26,000 تومان

کنترل بسامد بار (LFC) بصورت گسترده ای در شبکه های توان (انرژی) ، بمنظور حفظ بسامد سیستم و تبادل توان مابین حوزه ها (نواحی) توان چندگانه در درون طیف مجاز در نزدیکی مقادیر برنامه ریزی شده ، بکار گرفته شده اند. طرح های LFC مختلف در چهل سال گذشته مطرح شده که شامل رویکرد LFC مبتنی بر اشتقاق-انتگرال-متناسب (PID) ، طرح های LFC قدرتمند مبتنی بر منطق فازی ، تکنیک LFC اقتباسی در بازار انرژی ، چارچوب های LFC خودکار مبتنی بر شبکه عصبی…

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+