دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک حوادث شدید تحت تغییرات اقلیمی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷)

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک حوادث شدید تحت تغییرات اقلیمی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۷):تغییر آب و هوا یکی از مهمترین مسائل نگرانی عمومی است و ممکن است موجب تاثیرات جدی بر جامعه شود. مدیران در مواجهه با رویدادهای حادتر ممکن است سعی کنند تا به آمادگی برای کاهش عواقب مضر برجستگی خاصی دهند. مدیریت ریسک می تواند راهبردهای درخور زمانی برای کاهش خسارات بالقوه فراهم کند. این مقاله چارچوبی مفهومی برای مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییر آب و هوایی را ارائه می دهد تا توسعه های اخیر را با تمرکزی بر چندین سرفصل کلیدی خلاصه کند. نکات اصلی در زیر خلاصه می شوند.

عنوان فارسی مقاله:

مدیریت ریسک حوادث شدید تحت تغییرات اقلیمی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

مجله تولید پاک – Journal of Cleaner Production

کلمات کلیدی فارسی:

,   ,

کلمات کلیدی انگلیسی:
climate change, extreme events, risk management, adaptation, uncertainty
تعداد صفحات ترجمه شده: 13 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Moumita Basu، Saptarshi Ghosh، Arnab Jana، Somprakash Bandyopadhyay، Ravikant Singh
موضوع: ,, , ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 22 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

مقدمه

۱- چارچوب مفهومی

۲- بسامد رویدادهای حاد با تغییرپذیری آب و هوایی

۳-آسیب پذیری

۴-ارزیابی ریسک

۵-سازگاری و کاهش

۶-عدم قطعیت

۷-خلاصه


چکیده

مدیریت ریسک راهی موثر برای کاهش عواقب مضر رویدادهای حاد است و نقشی مهمی در سازگاری با تغییرات اقلیمی ایفا می‌کند. بر اساس ادبیات، این مقاله چارچوبی مفهومی برای مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییرات آب و هوایی ارائه می‌دهد. و از این رو پیشرفت‌های اخیر را با تمرکز بر چند موضوع کلیدی خلاصه می‌کند. از نظر تعیین‌کننده‌های ریسک، به تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر بسامد رویدادهای حاد پرداخته می‌شود، و معانی و اندازه گیری‌های مختلف یک آسیب‌پذیری خاص مقایسه می‌شود. با توجه به فرایند مدیریت ریسک، بر رویکرد ارزیابی پویا راجع به شرایط آب و هوایی آینده تأکید می‌شود. گذشته از این، از منظر تصمیم‌گیری، وسائل موجود برای افزایش اثربخشی استراتژی‌های سازگاری و کاهش برجسته شده‌اند. سرانجام، عدم قطعیت با توجه به منابع و راه حل آن مورد بحث قرار گرفته شده است.


Abstract

Risk management is an effective way to mitigate the adverse consequences of extreme events, and plays an important role in climate change adaptation. On the basis of the literature, this paper presents a conceptual framework for managing the risk of extreme events under climate change, and accordingly summarizes the recent developments with a focus on several key topics. In terms of risk determinants, the impacts of climate variability on the frequency of extreme events are addressed, and the various meanings and measurements of specific vulnerability are compared. As for the process of risk management, the dynamic assessment approach regarding future climate condition is emphasized. Besides, in view of decision making the available means to enhance the effectiveness of adaptation and mitigation strategies are highlighted. Finally, uncertainty is discussed with respect to its sources and solution.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک 

مقدمه

تغییر آب و هوایی ممکن است تأثیرات جدی‌ای بر سیستم انسان-محیطی ایجاد کند و مسئله علمی یکپارچه‌ای است که جهان را به چالش می‌کشد(IPCC, 2014). گزارش شده است که آب و هوای درحال تغییر ممکن است به رویدادهای حادتری در سراسر جهان بیانجامد، به طوری که آسیب‌های اجتماعی-اقتصادی سنگینتر شود (IPCC, 2012 ؛ روموکاینن، 2012؛ یوان و همکاران، 2016). این امر در حال جلب توجه بیشتری از سوی عموم است و به ویژه دولت‌ها و دانشوران پژوهش توجه بیشتری به کاوش اقدامات موثر برای کاهش عواقب مضراختصاص داده‌اند.

مدیریت ریسک روشی در دسترس برای برآمدن بهنگام از پس رویدادهای حاد است ( نام و همکاران، 2012). مغایر با ایده سنتی، هدف آن تاکید بر آمادگی و ارائه استراتژی‌های مناسب مطابق با میزان آسیب است. در زمینه تغییر آب و هوایی، به نظر می رسد که وقوع رویدادهای حاد و توسعه اقتصادی-اجتماعی دارای عدم قطعیت بالایی با زمان و فضا مختلف است. این نشان می دهد که مدیریت ریسک در کمک به کاهش اثرات رویدادهای حاد مرتبط با آب و هوا دارای اهمیت زیادی است و در سازگاری با تغییر آب و هوایی ضرورت دارد (IPCC، 2012؛ کانروتر و همکاران، 2013).

بحث می شود که ریسک تغییر آب وهوایی که عمدتا از رویدادهای حاد ناشی می شود، تعاملات بین مخاطره و آسیب پذیری را در یک وضعیت خاص که علوم طبیعی و اجتماعی را ادغام می کند، نشان می دهد (بلایکی و همکاران، 1994؛ UN / ISDR، 2004). بنابراین مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییر آب و هوایی مسئله ای بین رشته ای محسوب می شود و مباحثه هایی از جنبه های مختلف صورت گرفته بوده است.

علت ریسک به رویداد فیزیکی خطرناکی که تغییرات آن بر اجزای مدیریت ریسک تأثیر می گذارند منسوب می شود. بنابراین با تغییر محیطی جهانی ویژگی های پیچیده تری از مدیریت ریسک رویدادهای حاد وجود دارند، و در عمل برخی چالش های بزرگتر را ایجاد می کنند. اولا، لازم است که اثرات تغییر آب و هوایی در رویدادهای حاد و پیامدهای سیستم انسان-محیطی تحلیل شود. این امر به ارزیابی ریسک که تلاش می کند تا با روش های کیفی و کمی ریسک تغییر آب و هوایی را توصیف کند برمی گردد. دوما این امر نیازمند کشف راه هایی برای وضع استراتژی های کنار آمدن با اطلاعات و دانش متنوع و اتخاذ رفتار انطباقی در عمل است. این امر مربوط به سازگاری و کاهش آسیب است که قصد دارد تا ریسک رویدادهای حاد را کاهش دهد و کنترل کند. سرانجام عدم قطعیت باید با توجه به تاثیرات و راه حل های محتمل به دلیل نقش اساسی آن در مدیریت ریسک مورد توجه قرار گیرد.

هدف این مقاله برجسته کردن ویژگی های تغییر آب و هوایی و مطرح کردن پیشرفت ها در مدیریت ریسک است. اجزای حیاتی در مدیریت ریسک بر اساس یک تحلیل کتابشناختی مشخص می شوند. بر طبق آن یک چارچوب مفهومی برای مدیریت ریسک رویدادهای حاد پیرو تغییر آب و هوایی ارائه می شود تا توسعه های اخیر را با تمرکز بر برخی از سرفصل های کلیدی خلاصه کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *