دانلود ترجمه مقاله افزایش حساسیت سنسور دما بوسیله PCF دارای یک هسته نقص براساس تداخل سنج سایناک – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

هنگامی که دما ◦C ۲۳ است، حساسیت‌ها می‌توانند به nm/◦C ۲/۷۹ و nm/◦C ۹/۶۹- برسند. هنگامی که دما از ◦C ۲۷ به ◦C ۳۵ تغییر پیدا می‌کند، میانگین حساسیت‌ها عبارتند از nm/◦C ۴/۲۶ و nm/◦C ۹/۱۷- و درجه‌های برازش خطی ۹۹۴۸۹/۰ و ۹۸۸۳۲/۰ هستند. حساسیت RI نیز همراه با تغییرات RI از ۴۰۴/۱ به ۴۰۹/۱ مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین حساسیت‌ها به ترتیب عبارتند از nm/RIU ۴۳،۴۰۰ و nm/RIU ۷۳،۷۴۳-. زمانی که RI مایع ۴۰۹/۱ است، حساسیت‌های بالا عبارتند از nm/RIU ۷۷،۰۰۰ و nm/RIU ۱۰۶،۰۰۰-.